Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji

Na realizaci sociální služby raná péče na území Pardubického kraje jsou poskytovány finanční prostředky v rámci projektu Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji financovaného z Operačního programu Zaměstanost. Období trvání projektu: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2018.

untitled-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadační fond Českého rozhlasu – Program stimulace zraku pro klienty Střediska rané péče SPRP Olomouc

Díky tomuto projektu a finanční částce 300.000,- Kč od Nadačního fondu Českého rozhlasu v roce 2016 můžeme i nadále pokračovat v započaté práci programu stimulace zraku.

Tyto finanční prostředky přispěly k personální a rozpočtové přípravě projektu – např. školení instruktorek stimulace zraku, přehled zájmu našich klientů a rodin, konzultace s odborníky. Dále pak k nákupu odborné literatury, stimulačních pomůcek, testového materiálu, zadání k úpravě speciálních pomůcek pro zrakovou stimulaci. V neposlední řadě také ke tvorbě individuálních plánů pro klienty, vyšetřování funkcí zraku a stimulace v domácím prostředí prostřednictvím terénní práce instruktorek stimulace zraku. Poradenství rodičům a pečovatelům a konzultace pro neklienty a organizace pečující o děti se zrakovým postižením.

Tímto všem dárcům Nadačního fondu Českého rozhlasu a sbírky „Světluška“ děkujeme.

 Projekt je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška ve výši příspěvku 300.000,- Kč.

svetluska

 

 

 

 

 

Od 15.5.2009 olomoucké středisko rané péče SPRP realizovalo projekt EU s názvem Zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Olomouckém kraji (Sociální integrace OK)

Projekt byl realizován v období od 1.1.2011 do 31.7.2012 a celková suma činila 5 225 000,- Kč

Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky