Projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška

Díky Nadačnímu fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška, fondu Kaufland jsme mohli nakoupit sadu speciálních světelných panelů značky LiteScout, které budou sloužit rodinám k podpoře rozvoje a udržení zrakových dovedností u dětí se zrakovým a kombinovaným postižením od narození do sedmi let věku.

zraková stimulace

 

Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji

Na realizaci sociální služby raná péče na území Pardubického kraje jsou poskytovány finanční prostředky v rámci projektu Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji financovaného z Operačního programu Zaměstanost. Období trvání projektu: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2018.

untitled-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadační fond Českého rozhlasu – Program stimulace zraku pro klienty Střediska rané péče SPRP Olomouc

Díky tomuto projektu a finanční částce 300.000,- Kč od Nadačního fondu Českého rozhlasu v roce 2016 můžeme i nadále pokračovat v započaté práci programu stimulace zraku.

Tyto finanční prostředky přispěly k personální a rozpočtové přípravě projektu – např. školení instruktorek stimulace zraku, přehled zájmu našich klientů a rodin, konzultace s odborníky. Dále pak k nákupu odborné literatury, stimulačních pomůcek, testového materiálu, zadání k úpravě speciálních pomůcek pro zrakovou stimulaci. V neposlední řadě také ke tvorbě individuálních plánů pro klienty, vyšetřování funkcí zraku a stimulace v domácím prostředí prostřednictvím terénní práce instruktorek stimulace zraku. Poradenství rodičům a pečovatelům a konzultace pro neklienty a organizace pečující o děti se zrakovým postižením.

Tímto všem dárcům Nadačního fondu Českého rozhlasu a sbírky „Světluška“ děkujeme.

 Projekt je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška ve výši příspěvku 300.000,- Kč.

svetluska

 

 

 

 

 

Od 15.5.2009 olomoucké středisko rané péče SPRP realizovalo projekt EU s názvem Zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Olomouckém kraji (Sociální integrace OK)

Projekt byl realizován v období od 1.1.2011 do 31.7.2012 a celková suma činila 5 225 000,- Kč

Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky