Mgr. Pavla Matyášová
statutární zástupce a ředitelka pobočky
metodička
Členka správní rady spolku Společnosti pro ranou péči, z.s.
tel: 774 734 035
e-mail: reditelka.olomouc2@ranapece.cz

Vystudovala jsem obor Dětská sestra, následně už při zaměstnání magisterský studijní program Pedagogika – správní činnost na Univerzitě Palackého v Olomouci. Od roku 1990 jsem pracovala na Hematoonkologickém oddělení Dětské kliniky Fakultní nemocnice Olomouc a následně na Novorozeneckém oddělení už jako staniční sestra se specializací. V tomto období jsem spoluzakládala občanské sdružení Šance, které dosud podporuje rodiny s dětmi s poruchou krvetvorby, a byla jsem u zrodu Nadace pro výzkum rakoviny. Přednášela jsem budoucím zdravotním sestrám, lékařům a podpořila spoustu rodičů se závažně nemocnými dětmi.

V roce 2006 jsem začala spolupracovat se Společností pro ranou péči v olomoucké pobočce pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením jako poradce rané péče a vedoucí pracoviště. V Olomouckém kraji tehdy neexistovala podpora rané péče pro rodiče dětí s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením, od roku 2010 jsem se proto s pomocí kraje, nadací i soukromých dárců podílela na založení a vybudování pracoviště zaměřeného na podporu těchto rodin. Aktuálně poskytuje dvě služby, ranou péči s kapacitou 130 rodin a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s kapacitou 30 rodin. Od roku 2009 do roku 2018 jsem zastávala funkci předsedkyně Společnosti pro ranou péči a nyní jsem členkou správní rady a ředitelkou pracoviště.

Ze své zkušenosti i rodinného zázemí vnímám, že děti mají být šťastné, vyrůstat v bezpečí, v lásce, i když jsou těžce nemocné nebo s postižením. K tomu je právě důležitá maximální podpora rodičů, kteří se o dítě starají, bez ohledu na jejich víru a společenský status.

Kurzy:
Pomaturitní specializační studium: Ošetřovatelství pro děti a dorost
Kurz poradce rané péče
Kurz instruktora stimulace zraku
Dobrovolnictví v náročných a tabuizovaných oblastech zdravotní a sociální péče
Kurz deinstitucionalizace
Hodnoticí a motivační pohovory s pracovníky
Strategické řízení a plánování
Posilování týmové výkonnosti a soudržnosti
Komunikace o smrti a umírání v sociální práci
Moderní fundraising v sociálních službách
Na osobu zaměřený přístup v sociální péči
Intuitivní rodičovství, jeho poruchy a možnosti prevence a intervence
Kurz krizové intervence
Vedení rozhovoru
Hypnoterapie zaměřená na řešení
Na řešení orientovaný přístup v poradenství a terapii
Leadership akademie pro ranou péči

Aktivní přednášková činnost:
Lektor a partner UPOL v projektu Akční pole sociální práce
Supervizní činnost Maltézská pomoc Olomouc
Pedagogická fakulta Univerzity Palackého, výuka somatopedie
Aktivní účast na konferencích a kongresech v oblasti hematoonkologie u dětí, pediatrie
Dosud aktivní účast na konferencích a kongresech v oblasti neonatologie, pediatrie, sociálních služeb

Publikační činnost:
MATYÁŠOVÁ, Pavla a Lenka KOUBKOVÁ, ed. Jsme v tom všichni: Posila pro rodiče pečující o dítě s postižením aneb Jak to vidí sourozenci. Olomouc: Středisko rané péče SPRP Olomouc, Regionální centrum pro podporu a provázení rodin dětí s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením, 2016. ISBN 978-80-906077-2-9.

 

Bc. Lenka Koubková
poradkyně rané péče/metodička kvality/metodička individuálního plánování
tel: 774 734 009
e-mail: lenka.koubkova@ranapece.cz

Vystudovala jsem bakalářský studijní program Sociální politika a sociální práce na Univerzitě Palackého v Olomouci. V roce 2006 jsem jako poradce rané péče začala spolupracovat s olomouckou pobočkou Společnosti pro ranou péči pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením, odkud si odnáším mnoho zkušeností s prací s dětmi s postižením zraku. Při rodičovské dovolené jsem začala spolupracovat s nově vzniklou olomouckou pobočkou pro děti s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením včetně poruch autistického spektra a od roku 2011 jsem se stala oficiální posilou jejího týmu. V životě se řídím motem, že „cesta je důležitější než cíl“. Provázení rodiny v náročných životních situacích spojených s narozením dítěte s postižením vnímám jako cestu, na které je potřeba zdolat řadu překážek, něčemu se naučit, něco přejít a nechat ležet, být nablízku, když najednou ztrácíte směr. Mým úkolem je provést rodinu tam, kde vstupují do neznáma, kde se necítí bezpečně. Za svou mnohaletou praxi jsem provázela mnoho rodin. Každý příběh je silný, jedinečný a jsem ráda, že jsem tyto cesty mohla procházet společně s rodiči a jejich dětmi. Mnohé z nich jsou pro mě osobně velkými učiteli.

Od roku 2017 jsem také metodikem Společnosti pro ranou péči pro oblast individuálního plánování. Každý příběh si zaslouží individuální přístup a je pro nás důležité, aby služba byla každé rodině ušita na míru a reagovala na její aktuální potřeby – to je individuální plánování. A já podporuji kolegyně v celé republice, aby se nám to společně dařilo.

Kurzy:
Kurz poradce rané péče
Kurz instruktora stimulace zraku úroveň I, II, III
Systemický přístup v práci s rodinou
Základní krizová intervence
Handle přístup, stupeň I, II (Jana a Paul Babtie)
Kids’ Skills – přístup zaměřený na řešení jako metoda sociální práce s dětmi, rodiči a komunitou
Intuitivní rodičovství, jeho poruchy a možnosti prevence a intervence
Základy psychosociální pomoci rodině s nevyléčitelně nemocným dítětem
Plánování zaměřené na člověka
V roce 2020 zahájen výcvik Na řešení zaměřená supervize a koučování

 

Mgr. Simona Kmentová
poradkyně rané péče
tel: 773 072 270
e-mail: simona.kmentova@ranapece.cz

Když jsem studovala střední zdravotnickou školu, absolvovali jsme v rámci výuky přednášku poradkyň rané péče o jejich práci a službě raná péče. Zaujalo mě to natolik, že jsem následně při výběru studia na vysoké škole zvolila obor Speciální pedagogika raného věku na Univerzitě Palackého v Olomouci. Po ukončení bakalářského studia jsem pracovala jako poradkyně rané péče pro děti s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením v Brně. Tehdy jsem se ujistila, že je to směr, kterému bych se chtěla věnovat, protože provázení rodin dětí s postižením mi dávalo velký smysl. Proto jsem se rozhodla dále se v oblasti speciální pedagogiky vzdělávat a v roce 2015 jsem ukončila magisterské studium a navázala na něj doktorským studiem speciální pedagogiky.
Od roku 2016 se plně věnuji práci poradkyně rané péče a jsem ráda, že mi studium a pracovní úvazek umožňuje jedinečné skloubení teoretických a akademických znalostí s praktickými zkušenostmi. V rámci své práce se kromě podpory a provázení rodin specializuji na speciálněpedagogickou diagnostiku dětí, díky níž můžeme při zahájení služby zacílit podporu vývoje dětí na konkrétní oblasti a využít jejich silných stránek a dovedností. Snažení nás poradkyň rané péče by ovšem nepřinášelo takový efekt, kdyby vedle nás nestáli motivovaní rodiče, kteří naše doporučení uvedou do běžné praxe rodiny. A to mě na mé práci baví – spolupráce ze strany rodiny je základ úspěchu, často by to nešlo bez zapojení sourozenců, prarodičů a dalších důležitých osob v okolí rodiny. Těm všem děkuji, že jsou na blízku a jsou oporou rodičům.

Kurzy:
Kids’ Skills – na řešení orientovaná práce s dětmi
ABA terapie
Metoda VOKS
Intervenční metoda O.T.A
Kurz krizové intervence
Systemická práce s rodinou
Handle přístup
Bazální stimulace

 

Mgr. Kateřina Fialová
poradkyně rané péče
tel: 777 708 923
e-mail: katerina.fialova@ranapece.cz

Vystudovala jsem bakalářský obor Speciální pedagogika raného věku a následně navazující magisterský obor Speciální pedagogika – poradenství na Univerzitě Palackého v Olomouci. Při studiu jsem mimo odborné praxe získala pracovní zkušenosti také jako dobrovolník v rodinách s dětmi se zdravotním postižením či v neziskových organizacích pomáhajících těmto rodinám. Od roku 2017 jsem začala pracovat jako poradce rané péče ve Společnosti pro ranou péči a stala jsem se tak součástí týmu, který provází rodiny s dětmi s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením včetně poruch autistického spektra. Na své práci si cením především příležitosti spolupracovat s celou rodinou. Tato spolupráce je pro mě velmi obohacující, neboť rodiny jsou velkým zdrojem různorodých příběhů, zkušeností a nápadů. Baví mě podporovat rodiče při hledání možností v nové a často náročné situaci či při objevování mnohdy ztracené sebedůvěry rodičů v péči o dítě, které mělo těžší vstup do života. Od roku 2020 se také specializuji na zhodnocení psychomotorického vývoje dítěte a následné doporučení vhodných aktivit s dítětem.

Kurzy:
Vojtova metoda – informativní kurz
Základní kurz bazální stimulace
Handle přístup I a II
Úvod do senzorické integrace pro pomáhající profese v sociálních službách
VOKS – výměnný obrázkový systém
Rozvoj sociálních dovedností u dětí s PAS
Základní krizová intervence
Systemická práce s rodinou
Plánování zaměřené na člověka
Intuitivní rodičovství
Komunikační dovednosti a zvládání psychické zátěže v krizových okamžicích klienta a další odborné semináře a konference

 

Bc. Veronika Němečková
interventka/poradkyně rané péče/metodička práce s dětmi s PAS
tel: 777 362 834
e-mail: veronika.nemeckova@ranapece.cz

Ve Společnosti pro ranou péči pracuji již sedmým rokem, s krátkou rodičovskou přestávkou. S ranou péčí jsem spolupracovala v rámci praxe již při studiu oboru Speciální pedagogika raného věku na Univerzitě Palackého v Olomouci. Mám velké štěstí, že pracuji ve svém oboru, ale především dělám práci, která mě baví a naplňuje. V současné době působím na naší pobočce na třech pozicích. Jako poradkyně mám v péči několik klientských rodin, do kterých pravidelně dojíždím. Dále funguji jako interventka rané péče. Funkce interventa byla zřízena v době, kdy se naplnila kapacita pobočky a musel být zaveden pořadník čekatelů na službu. Z pozice interventa rané péče jsem se zájemci o službu v kontaktu telefonicky či e-mailem do doby, než budou moci být přijati do služby.

Jako metodik práce s dětmi s PAS mám za úkol zajistit kvalitu poskytované péče rodinám, které pečují právě o dítě s PAS. Cíleně se v této oblasti vzdělávám, absolvuji kurzy, účastním se konferencí či workshopů. Nasbírané informace a zkušenosti z praxe pak předávám ostatním kolegyním v rámci odborných porad či intervizí. Mohou se na mě obracet kolegyně nejen z naší pobočky, ale i z celé Společnosti pro ranou péči.
Specializaci jsem si vybrala již před lety a neustále se v ní snažím vzdělávat a zdokonalovat. Pamatuji si dodnes své první setkání s dívkou s dětským autismem ještě při studiu – měla jsem pocit, že jsme si navzájem nerozuměly, i když jsme obě velmi chtěly. Byl to pravděpodobně první impulz se o PAS dovídat více a objevovat cesty, jak si s dětmi s PAS hrát, jak s nimi pracovat a užít si společný čas. Snažím se aplikovat i ve své práci, že nejdůležitější je navázání vztahu s dítětem a nalezení společné řeči, i když to mnohdy nebude pomocí slov.

Vzdělávání a kurzy:
Mentoring – vedení efektivního rozhovoru
Krizová intervence
Kurz intuitivního rodičovství, jeho poruchy a možnosti prevence a intervence
Bazální stimulace I a II
Diagnostika dětí s PAS
Rozvoj sociálních dovedností u dětí s PAS
Volný čas a rozvoj hry u dítěte s PAS
Myšlení a chování lidí s autismem
Zvládání agrese a autoagrese u osob s PAS a MR
Rituály a úzkosti u lidí s PAS
Videomodeling – využití videa pro rozvoj dovedností dětí s PAS
Specifika smyslového vnímání u dětí s autismem a strategie jejich rozvoje
Možnosti odhalování senzorických dysfunkcí a senzorické strategie
Práce s impulzivním chováním a ADHD
Hra jako terapie
Rozvoj hrou

 

Mgr.  Alexandra Nováková
poradkyně rané péče
v současné době na mateřské dovolené

Vystudovala jsem magisterský obor Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základních škol a Speciální pedagogiku se zaměřením na surdopedii a etopedii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Po studiích jsem působila jako au-pair dětí mladšího věku v zahraničí. Po návratu jsem jako dobrovolník pomáhala při organizaci letních táborů Českého červeného kříže pro děti s kombinovaným postižením. Tato zkušenost mě přivedla k práci v rané péči a od roku 2018 je mi ctí dlouhodobě doprovázet rodiny, v nichž se narodilo dítě se zdravotním znevýhodněním. Tato situace je pro většinu rodičů nečekaná a vypořádání se s touto novou skutečností je pro rodinu, zejména ze začátku, velká výzva. Jsem ráda, že tyto rodiny mají někoho, na koho se mohou obrátit, a snažím se být jim oporou po všech stránkách. Mně se za to dostává obrovské satisfakce v podobě sdílené radosti nad pokroky dětí, ze zklidnění a stabilizace rodiny, z hledání nových cest a možností. Časté reakce lidí na mou práci bývá, že by to nemohli dělat, že to musí být náročné, ale jak kdysi někdo moudrý řekl: těšit se z radosti jiných pomáhá obnovit ztracené štěstí. Takže na konci dne vlastně není úplně zřejmé, kdo tady komu pomáhá, a výměna energie je vzájemná. Proto si velmi cením, že jsem měla možnost přidat se ke skvělému kolektivu lidí, kteří se rané péči věnují. Zároveň patří mé díky všem rodinám, se kterými jsem měla a mám možnost navázat takto úzkou spolupráci, za důvěru ve mě vloženou, je to opravdu velká čest.

Kurzy:
Plánování zaměřené na člověka
Kurz krizové intervence
Komunikační systém VOKS
Základy bazální stimulace
Sexualita lidí s hendikepem
Systemická práce s rodinou

 

Mgr. Lucie Vymětalová
poradkyně rané péče
tel: 778 434 668
e-mail: lucie.vymetalova@ranapece.cz

Vystudovala jsem magisterský studijní program Sociální práce na CMTF Univerzity Palackého v Olomouci. Své zkušenosti s prací s dětmi jsem získávala nejen v České republice, ale i v zahraničí. Již během studia jsem absolvovala tříměsíční zahraniční stáž v Makedonii, kde jsem pracovala v centru pro děti. Tato praxe mi dala možnost naučit se, jak s dětmi lépe komunikovat, navázat s nimi vztah a zaujmout jejich pozornost. Během své další zahraniční praxe ve Velké Británii jsem získala zkušenosti s prací s dětmi s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením, které využívám i dnes při své práci.
Díky studiu, ale především díky absolvovaným praxím jsem si uvědomila, že práce s dětmi mě baví a vidím v ní možnost, jak se podílet na jejich rozvoji a usnadnit jim cestu životem. Od začátku mi ale bylo jasné, že práce pouze s dítětem nestačí, je třeba pracovat s celou rodinou. A právě to mě dovedlo k rané péči, kde pracuji od roku 2019 jako poradkyně. Jsem ráda, že se můžu podílet na dosahování cílů, které si Společnost pro ranou péči klade. Mým osobním cílem je, aby rodiny s dětmi s hendikepem zvládaly svůj život snadněji. Proto se snažím pomoci rodičům rozvíjet jejich schopnosti, získávat nové dovednosti a podpořit jejich sebevědomí v péči o děti. Těší mě, že mohu rodinám poskytnout pomoc a podporu v mnohdy nelehkých životních situacích a alespoň na chvíli se tak stát součástí jejich životního příběhu.

Kurzy:
Základní krizová intervence
Plánování zaměřené na člověka
Základy bazální stimulace

 

Mgr. Zuzana Haiclová
poradkyně rané péče
tel: 774 734 099
e-mail: zuzana.haiclova@ranapece.cz

Vystudovala jsem bakalářský studijní program Speciální pedagogika předškolního věku a dále navazující magisterský obor Speciální pedagogika – poradenství na Univerzitě Palackého v Olomouci. Nyní na Univerzitě Palackého studuji doktorský program – Speciální pedagogika. Před nástupem do Společnosti pro ranou péči jsem se věnovala dětem s postižením formou volnočasových aktivit a osobní asistence. Do Společnosti pro ranou péči jsem nastoupila v roce 2019.
Pro práci poradce rané péče jsme se rozhodla kvůli velmi zajímavému a rozmanitému obsahu práce. Před nástupem jsem však netušila, že mi tato pozice přinese i mnoho dalšího. Kromě toho, že rodinám poskytuji doporučení a zkušenosti, často také rodiny obohacují mě – svým přístupem, životním příběhem, celkovým pohledem na věc, a je mi velkou ctí, že na jejich cestě mohu být nápomocna. Velkou radost mi dělají pokroky dětí, které mohu průběžně sledovat. Rodiče, kteří dítě vidí každý den, někdy pokroky dítěte nevnímají tak výrazně jako poradkyně dojíždějící do rodiny v určité frekvenci. Práce poradkyně mě každý den překvapuje a inspiruje k tomu, abych se dále vzdělávala, zlepšovala a měla možnost rodinám nabídnout to, co potřebují.

Kurzy:
Základní kurz bazální stimulace
Sociálně terapeutické techniky práce s rodinou
Plánování zaměřené na člověka
Praktická krizová intervence
Úvod do transakční analýzy pro pedagogické pracovníky
Zvládání verbální agrese u lidí s PAS/LMP

 

Bc. Nikola Petrák, DiS.
poradkyně rané péče
tel: 773 070 533
e-mail: nikola.petrak@ranapece.cz

V sociálních službách se s drobnými přestávkami pohybuji od roku 2010, kdy jsem pracovala nejprve jako pracovník v sociálních službách s dětmi a mládeží. V rámci zvýšení odborné kvalifikace jsem následně vystudovala studijní program Mezinárodní sociální a humanitární práce na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V rámci studia jsem absolvovala několik tuzemských praxí v zařízeních pro osoby s postižením (zrakovým, mentálním a kombinovaným), a absolvovala jsem rovněž tříměsíční stáž v zahraničí.

Od roku 2021 jsem součástí týmu Společnosti pro ranou péči, který poskytuje podporu rodinám dětí s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením, včetně dětí s poruchami autistického spektra. Svou práci vnímám jako povolání a velkou zodpovědnost – jako poradkyně rané péče mám tu čest stávat se součástí příběhů klientských rodin a sdílet s nimi jejich radosti i starosti. A stejně jako se říká ve známém citátu o přátelství, i já při provázení rodin usiluji o to, aby naše spolupráce násobila radost a dělila žal. Věřím, že překážky a výzvy, kterým dítě s postižením i jeho rodina čelí, lze s dostatečnou mírou podpory postupně krok za krokem překonávat. Jsem přesvědčená o tom, že přijímání a zdolávání těchto (i jiných) životních výzev dává životu tu pravou hloubku a smysl – být součástí toho všeho mi jako poradkyni přináší profesní naplnění a jako člověku upřímnou radost.

 

Ing. Hana Burgetová
koordinátorka sociálních služeb
tel: 778 766 555
e-mail: olomouc2@ranapece.cz

Vystudovala jsem bakalářský studijní program Ekonomika a management a následně magisterský studijní program Řízení technologických rizik na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Po studiích jsem začala pracovat v olomoucké pobočce Společnosti pro ranou péči. Na mé práci mě baví různorodost pracovních úkolů, ráda se věnuji přípravě a konání akcí pro klientské rodiny a veřejnost. Mým úkolem je zajišťování organizačních a administrativních věcí pracoviště. Zodpovídám za nákupy, správu webových stránek, správu vozového parku a další administrativu spojenou s chodem pracoviště. Podílím se na administraci dotačních projektů a programů, žádostí o podporu a podobně. Jsem ráda, že můžu pracovat v organizaci, která pomáhá rodinám v jejich nelehké životní situaci, a že mi má práce dává smysl.

Kurzy:
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
Principy uplatňování asertivity v pracovním týmu v sociálních službách
Jak vést dokumentaci v sociálních službách
Jak vytvářet působivé prezentace
GDPR, ochrana osobních údajů v sociálních službách
Kurz obchodní a úřední korespondence

 

Mgr. Jarmila Juříčková
koordinátorka sociálních služeb/fundraiser a PR manažer
tel.: 603 475 787
e-mail: jarmila.jurickova@ranapece.cz

Vystudovala jsem Fakultu tělesné kultury Olomouc, obor Rekreologie. Po dokončení jsem pracovala dva roky jako ředitelka hotelu a vedla kurzy jezdectví. Po rodičovské dovolené jsem měla na starosti zpracování dotačních programů v zemědělství a cestovním ruchu. V roce 2014 jsem začala pracovat pro Společnost pro ranou péči v oblasti PR a fundraisingu. Práce v neziskovém sektoru byla mým snem a myslím, že i životním posláním. Stále mě baví vymýšlet nové projekty, kampaně a aktivity, které přinesou radost našim klientským rodinám a také finance na jejich podporu.

Kurzy:
Fundraising pro firemní dárce
Benefiční akce
Jak komunikovat s médii
PR manažerské dovednosti
Komunikativní dovednosti s Evou Jurinovou
Online a offline marketing pro neziskový sektor

 

Pavla Kočišová
koordinátorka finanční a hospodářské agendy/účetní
tel: 778 11 22 35
e-mail: koordinator.olomouc2@ranapece.cz

V roce 1997 jsem ukončila maturitní zkouškou pětileté studium na Obchodní akademii v Olomouci. Vzhledem k tomu, že jsem v 15 letech vůbec netušila, co bych mohla v dospělosti dělat, myslím, že obchodní akademie byla dobrá volba. Práce s čísly, analýzy dat, přípravy rozpočtů a samotné účetnictví je to, co mě opravdu baví. Před nástupem do Společnosti pro ranou péči jsem pracovala ve třech organizacích a ve všech jsem získala nemalé ekonomické a účetnické znalosti.  S ranou péčí jsem se seznámila již v roce 2010, kdy vznikla naše pobočka v Olomouci – a to z pozice rodiče, který právě potřebuje pomoc a oporu při péči o dítě s hendikepem. Jelikož jsme se již v této době stali „členy rodiny rané péče“, vůbec jsem neváhala, když mi byla nabídnuta práce ve Společnosti pro ranou péči na pozici účetní a finančního koordinátora v listopadu roku 2018.

 

   

Jadwiga Mikolov
administrativní pracovnice
tel: 778 766 555
e-mail: olomouc2@ranapece.cz

Vystudovala jsem obor mechanik na odborném lyceu v Inowroclawi.  Dlouhodobě jsem byla zaměstnána jako účetní ve školní jídelně na základní škole v Šumperku. Od roku 2018 pracuji v olomoucké pobočce Společnosti pro ranou péči jako administrativní pracovnice. Mým úkolem je zajišťovat běžnou administrativní práci, podílet se na vyúčtování dotací, nakupovat pomůcky a kancelářské potřeby a starat se o běžný chod střediska. Podílím se na přípravě a realizaci akcí, které pořádáme. Velkou výzvou je pro mě Potravinová banka. Naše společnost spolupracuje s Charitou Olomouc, která zajišťuje potraviny pro nejchudší obyvatelstvo. Prostřednictvím Charity tak můžeme pomáhat rodinám v jejich nepříznivé finanční situaci. Těší mě, že se mohu podílet na pomoci těm, kdo to potřebují nejvíc.

Kurzy:
Kurz obchodní a úřední korespondence