Kdo jsme?

Společnost pro ranou péči, pobočka pro rodinu Olomouc
Název služby: raná péče

Komu je služba určena

 • Rodinám s dítětem s tělesným, mentálním či kombinovaným postižením včetně dětí s poruchou autistického spektra od 0 do 7 let.
 • Rodinám s dětmi s ohroženým vývojem, v důsledku nepříznivého zdravotního stavu (př. těžká nezralost, závažná onemocnění, těžká porodní asfyxie) 0-7 let.

Komu nejsme schopni službu poskytnout

 • Rodinám, u nichž nepřekonatelná jazyková bariéra znemožňuje poskytování služby.
 • Rodinám žádajícím o službu rané péče v době naplněné kapacity pracoviště.
 • Rodinám, kterým byla sociální služba rané péče vypovězena v době kratší než 6 měsíců před podáním žádosti o službu z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Jaké služby poskytujeme:

Terénní forma:

 • Konzultace s kmenovým poradcem1x za 1-3 měsíce /rodina, konzultace v domácím prostředí/komunitě.
 • Konzultace poradce v rodině s dalším odborníkem dle potřeb rodiny.
 • Konzultace v zařízení dle potřeby.
 • Doprovod k odborníkům, na úřady.
 • Půjčování vhodných hraček, speciálních pomůcek, literatury, a CD.

Ambulantní forma:

 • Ambulantní konzultace probíhají v pondělí od 9:00 do 16:00 hod. Po předchozí domluvě i v jiné dny.

Další programy pro zájemce/uživatele:

 • Konzultace s dětským Bobath terapeutem v oblasti Orofaciální stimulace.
 • Konzultace s psychologem, psychoterapeutem pro rodiny v krizové situaci.
 • Muzikoterapie, canisterapie.
 • Setkání rodičů, svépomocné skupiny /jsou realizovány i online/.
 • Semináře pro rodiče / jsou realizovány i online, formou webinářů/.
 • Víkendový kurz pro rodiny.
 • Úřední den pondělí 8:00 – 12:00 hodin.

Leták o službě str. 1, str. 2