Pokud máte zájem vyjádřit připomínku, stížnost či podnět k čemukoliv, co se týká služeb rané péče, můžete se obrátit:

 • na svého poradce
 • na ředitelku pracoviště Mgr. Pavlu Matyášovou, U Botanické zahrady 4, Olomouc, 779 00, tel. 774 734 035
 • na Radu SPRP, Klimentská 2, Praha 1, 110 00
 • na Radu klientů

 

Rada klientů:

 • Olomouc

Alena Kvapilová, Ústín 54, p. Těšetice, 783 46, tel. 585 954 753, 606 758 348

 • Brno

Jindřiška Kamenská, Brno, Oblá 54, 634 00, tel. 721 817 646

 • Ostrava

Renáta Folwarčná, Bystřice nad Olší 683, 739 95, tel.739 584 109

 • Č. Budějovice

Zuzana Kolářová, Lipno nad Vltavou 7, 382 78, tel. 724 069 151

V případě, že nebudete spokojeni s vyřízením vaší stížnosti, máte možnost se obrátit na nezávislé orgány:

 • na úřad příslušného kraje
 • nebo na Veřejné ochránce práv, Brno, Údolní 39, 602 00, tel. 542 542 888

Stížnost, připomínku nebo podnět můžete anonymně podat také prostřednictvím:

 • anonymní schránky (označená poštovní schránka, kterou naleznete v 1.patře po pravé straně před vstupem na pracoviště). Schránka je vybírána jednou týdně.

Vaše stížnosti, které mohou být přijaty jak ústně tak písemně, budou zaevidovány. Poté budou vyřízeny písemně do 30 dnů a o výsledcích budou informovány všechny zúčastněné strany.

Se všemi údaji bude nakládáno podle Zákona o ochraně osobních údajů a bude zaručena diskrétnost.

Podněty-a-stížnosti

GDPR