Antonín Indrák

PhDr. Antonín Indrák
EFEKT PLUS s.r.o. Olomouc –
Ředitel společnosti

  • Člen mezinárodní expertní skupiny ŘLZ – zdravotnictví
  • Spoluautor Systému dalšího vzdělávání pro sektor zdravotnictví a sociálních služeb

Vzdělání

Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta pedagogická – speciální pedagogika

  • Univerzita Karlova v Praze, Fakulta pedagogická – PSYCHOTERAPIE – ARTETERAPIE
  • Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta filozofická

Kvalifikovaný lektor vzdělávání dospělých

Praxe – THERAPEUO – Desetiletá odborná praxe – psychologické poradenství, individuální a skupinová, psychoterapie, odborné přednášky a semináře. Psychologické poradenství a diagnostika.

 

Marta Kocvrlichová

Mgr. Marta Kocvrlichová

Je klinická psycholožka s praxí v různých typech klinických zařízení. Pracovala v Psychiatrické léčebně v Kroměříži – oddělení klinické psychologie, ve FN Olomouc na psychoterapeutickém oddělení Psychiatrické kliniky, byla zaměstnána v Psychologické ambulanci v Prostějově. Učila na Lékařské fakultě Univerzity Palackého. Věnuje se psychologickému poradenství, psychoterapii, psychodiagnostice. Ráda doprovází klienty při práci na jejich osobnostním růstu a rozvoji, prozkoumávání vnitřního světa i vztahování se ke světu vnějšímu. Vede seberozvojové programy. Lektoruje. Spolupodílela se na tvorbě Krajského systému vzdělávání pro sektor zdravotnictví realizovaného společností Efekt plus s.r.o. Olomouc.

Absolvovala řadu krátkodobých kurzů, např. výcvikový program hypnoterapie, kurz rodinného poradenství pro drogové pracovníky, certifikovaný kurs diagnostické metody MMPI, výukové a supervizní semináře v Roršachově metodě, výukové semináře Katatymně imaginativní psychoterapie a jiné.  Dlouhodobě se věnuje studiu analytické psychologie. Ráda objevuje moudrost předků v příbězích a pohádkách.

V rámci spolupráce se Střediskem rané péče nabízí individuální doprovázení a doprovázení rodin případnými obdobími krize, krátkodobé a střednědobé poradenství v oblasti zvládání zátěžových situací, rodinné a mezilidské komunikace, pomáhá s orientací v nepřehledných vztahových situacích, doprovází při hledání východisek.

Mgr. Anna Kejíková
Logoped, Bobath terapeut zabývající se problémy s příjmem potravy – Orofaciální stimulace. /Je jednou z forem terapií využívaných při přítomnosti poruch polykání, popřípadě sání. Jejím cílem je lepší orientace jazyka v ústech, aktivizace polykání, snížení slinotoku, úprava dýchání a úprava svalového napětí v orofaciální oblasti./

Lenka Šmerdová

Mgr. Lenka Šmerdová
Vystudovala Speciální pedagogiku na MU v Brně a Vyšší odbornou školu sociální a pedagogickou v Kroměříži. Specializuje se na práci s dětmi s těžkým kombinovaným postižením a práci s programem PORTAGE.

 

foto_vilimek_maly

Mgr. Zdeněk Vilímek
Je speciální pedagog, hudebník, lektor, pořadatel výchovně vzdělávacích a kulturních akcí, také příležitostný výrobce etnických hudebních nástrojů. Přes deset let se věnuje speciální pedagogice a muzikoterapii u lidí s mentálním a kombinovaným postižením, teorii, výzkumu i praxi.

V současnosti se věnuje těmto aktivitám a projektům:

  • lektorská činnost – výchovně-vzdělávací projekty pro školy, česká muzikoterapeutická metodika HUDBA TĚLA pro speciální pedagogy a pedagogické pracovníky (NÚOV v Praze – dříve IPPP ČR, státní i soukromé organizace), komunikační a sociální dovednosti pro pedagogické a sociální pracovníky, výuka hry na didgeridoo (workshopy, tréninková CD 1+2).
  • pořádání kulturních a výchovně-vzdělávacích akcí pro školy a veřejnost – S hudbou kolem světa, Z pravěku do matrixu, Kořeny života atd., mezinárodní benefiční festivaly v jeskyních CAVE BEAT www.cave-beat.org a DIDGERIDOO V JESKYNI www.didgeridoovjeskyni.cz – společně se Správou jeskyní ČR www.jeskynecr.cz, muzikoterapeutický projekt pro děti z kojeneckého ústavu, benefiční koncerty v čajovnách
    a kostelích ČR apod.
  • a pro zábavu hudební skupina LIDOTEP („Human Beat“), přátelé a muzikanti z Moravy, alternative-world music, bandzone.cz/lidotep.