Ministerstvu práce a sociálních věcí

Olomoucký kraj – sociálně aktivizační služby