Olomoucký kraj – ,,Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi!

Veřejná zakázka „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“

Název části veřejné zakázky: Poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi se zaměřením na ambulantní služby na Olomoucku.

Zajištění poskytování sociální služby sociálně aktivizační služby pro rodiny a dětmi vymezené dle § 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Služba zprostředkuje rodinám s dětmi kontakt se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů, při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a kolektivem dětí a dospělých. Služba je zaměřena na poskytování služeb rodinám s dětmi, jejichž vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivé sociální situace aktivity. Tyto služby pomáhají předcházet nebo zmírnit důsledky jejich vyloučení ze společnosti. Služba je zacílena na sociálně vyloučené lokality Olomoucka. Služba je poskytována v úzké součinnosti s ostatními subjekty působícími u rodin ohrožených sociálním vyloučením.
Projekt „Služby sociální prevence v Olomouckém kraji“,  reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0000057 je hrazen v rámci Operačního programu Zaměstnanost z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
povinny-plakat VZ SAS-page-001FEAD_MPSV_RGB PB