Rádi bychom vás informovali, že k 1. 1. 2021 došlo k rozdělení Společnosti pro ranou péči, pobočka Olomouc (IČ: 75095009) na dva samostatné právní subjekty. Důvodem je oddělení cílových skupin a zvýšení kvality poskytovaných služeb.
1. Ranou péči pro cílovou skupinu rodiny s dětmi s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením, včetně dětí s poruchou autistického spektra a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi poskytuje od 1. 1. 2021:
Společnost pro ranou péči, pobočka pro rodinu Olomouc,
sídlo: U Botanické zahrady 828/4, 779 00 Olomouc,
IČ: 08243867,
číslo účtu: 2901864008/2010 Fio banka, a.s.,
statutární zástupce, ředitelka: Mgr. Pavla Matyášová.
Služba raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou zařazeny v síti sociálních služeb Olomouckého kraje.

2. Ranou péči pro cílovou skupinu rodiny s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením poskytuje od 1. 1.2021 stávající organizace Společnosti pro ranou péči, pobočka Olomouc pod novým názvem Společnost pro ranou péči, pobočka pro zrak Olomouc,
sídlo: Střední Novosadská 356/52, 779 00 Olomouc,
IČ: 75095009,
číslo účtu: 127517146/0300 ČSOB, a.s.,
statutární zástupce, ředitelka: Ing. Martina Pekařová.
Služba raná péče je zařazena v síti sociálních služeb Olomouckého kraje.

Tato zpráva je pouze informativní a na fungování služeb se nic nemění.