2023

V roce 2023 nás podpořili:

1. NADACE A NADAČNÍ FONDY
Díky těmto financím můžeme realizovat společné projekty, které mají zásadní dopad na kvalitu a dostupnost služby sociálně aktivizační pro rodiny s dětmi, které se nachází v nepříznivé sociální situaci.

          DOBRÉ MÍSTO PRO ŽIVOT      


2. MINISTERSTVO, KRAJ, MĚSTA, MĚSTYS A OBCE:
Podpora ze strany státních institucí, ministerstva, krajů a měst tvoří významnou položku v pokrytí našich nákladů. Díky těmto darům, dotacím a podpoře můžeme poskytovat službu sociálně aktivizační pro rodiny s dětmi, vzdělávání sociálních pracovníků a nezbytné náklady na provoz naší organizace.

Ministerstvo práce a sociálních věcí – Olomoucký kraj –Podprogram č. 1. a 2.  – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

mpsv    Olomoucký kraj

Název projektu: ,,Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám III (reg.č.: CZ.03.04.01/00/22_010/000136)“

FEAD_MPSV_RGB PB    plakát FEAD_ POMPO II-page-001

Projekt je financován z prostředků  Fondu evropské pomoci nejchudším osobám prostřednictvím Operačního programu potravinové  a materiální pomoci a státního rozpočtu ČR.

MĚSTA

Statutární město Olomouc    

OBCE

Těšetice                               Bíla Lhota                      Újezd

                       


FIRMY, SOUKROMÍ DÁRCI A DOBROVOLNÍCI

Podpora firem je pro nás významná. Děkujeme za finanční dary, věcné dary a ostatní firemní podporu. Můžeme tak ihned reagovat na aktuální potřeby a požadavky rodin s dětmi.

  Vrtal  Logo-HOPI-POPIGlobus logo_charita_olomouc   Čerozfrucht     

  Skauti ze ŠTÍTŮ