Poslání:

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi je podpůrnou organizací pro zletilé osoby, které pečují o dítě s ohroženým příznivým vývojem v důsledku dlouhodobě nejisté sociální situace rodiny nebo dysfunkční rodiny. Prostřednictvím odborného poradenství a koučování pomáhá pečujícím osobám upravit si poměry, stabilizovat situaci rodiny a získat potřebné rodičovské kompetence.

Cíle:

 • Dlouhodobý cíl
  Naším dlouhodobým cílem je obnovení funkcí rodiny tak, aby dítě mohlo vyrůstat ve své biologické rodině, případně zajistit bezpečné prožívání dítěte odloučení od svých biologických rodičů a jejich pravidelný kontakt.
 • Strategické cíleStrategií k dosahování dlouhodobého cíle je vybavit uživatele služby následujícími dovednostmi:
  1. rodičovské kompetence,
  2. komunikace s dítětem,
  3. vhodné trávení volného času s dětmi,
  4. finanční gramotnost,
  5. schopnost komunikovat s institucemi na formální úrovni,
  6. aktivní přístup k řešení svých osobních záležitostí.

  V případě, že rodiče ve své roli selžou, dosahujeme u pěstounů k tomu, aby:

  1. se „sžili“ s dítětem,
  2. dokázali reagovat na jeho specifické potřeby vzhledem k dřívějším životním zkušenostem a případným traumatům,
  3. dokázali bez vypjatých emocí zvládat kontakt dítěte s jeho biologickými rodiči,orientovali se ve svých právech a povinnostech,
  4. věděli, na jakou finanční podporu mají nárok a kde a jak o ni požádat.

 

Zásady:

Individuální přístup

Poradkyně přistupují k uživatelům s ohledem na jejich individuální potřeby.

Respekt

Poradkyně přijímají uživatele se všemi svými názory a postoji.

Nezávislost

Poradkyně postupují nezávisle na postojích jiných subjektů a bez ohledu na vlastní pocity, postoje a názory.

Odbornost a profesionalita

Poradkyně mají pro práci odpovídající kvalifikaci a při práci dodržují pracovní postupy definované v metodice.

Jednání v souladu se zákony

Poradkyně postupují vždy v souladu s platnými zákony.

Dobrovolnost

Službu poskytujeme lidem, kteří mají vlastní zájem a vůli něco ve svém životě změnit.