Literatura, hračky a pomůcky jsou zapůjčeny po konzultaci s poradcem. Jejich výběr je pečlivý a šitý na míru každému dítěti tak, aby odpovídal jeho aktuálním schopnostem a dovednostem a zároveň aby se dítě jejich prostřednictvím mohlo zdokonalovat v tom, co již ovládá, nebo se jejich prostřednictvím učilo novým schopnostem a dovednostem.