Program Společnosti pro ranou péči, pobočka pro rodinu Olomouc v roce 2021

 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Poslání:

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi je podpůrnou organizací pro zletilé osoby, které pečují o dítě s ohroženým příznivým vývojem v důsledku dlouhodobě nejisté sociální situace rodiny nebo dysfunkční rodiny. Prostřednictvím sociálně aktivizační služby pomáháme stabilizovat situaci rodiny a získat potřebné rodičovské kompetence.

Cíle:

 1. Klienti využívají službu SAS k posílení svých rodičovských kompetencí.
 2. Služba reaguje na potřeby klientů vzhledem k situaci ohledně pandemie covid-19.
 3. Nová sociální pracovnice je zaškolená tak, že služba plynule funguje a je zachována její kvalita.
 4. Je prohloubena spolupráce se speciálně pedagogickými centry a pedagogicko-psychologickými poradnami (využíváme nástroje kruh podpory, kruh přátel).
 5. Zvyšujeme kvalitu služby SAS pomocí zvyšování kompetencí pracovníků.
 6. Klienti jsou motivování k prorodinným aktivitám (účast na akcích střediska, propojování klientů
  se zdroji v jejich přirozeném prostředí).

Působnost:
Služba je poskytována na území Olomouckého kraje v rámci těchto ORP: Olomouc, Prostějov, Konice, Přerov, Hranice na Moravě, Lipník nad Bečvou, Litovel, Mohelnice, Šternberk, Uničov.

Cílová skupina:

Cílovou skupinou jsou rodiny s dítětem/dětmi, které splňují podmínku ohrožení vývoje dítěte/dospívajícího v důsledku dopadu dlouhodobé krizové sociální situace v rodině, kterou rodina svépomocí nedokáže překonat a existuje ohrožení vývoje dítěte či dospívajícího.

 Kapacita:  30 rodin
Počet sociálních pracovníků: 2

 Terénní forma:

 • Konzultace s klíčovým poradcem dle domluvy (1 konzultace v rozsahu max 1,5 hodiny), konzultace v domácím prostředí/komunitě.
 • Konzultace poradce v rodině s dalším odborníkem dle potřeb rodiny.
 • Konzultace v zařízení dle potřeby.
 • Doprovod k odborníkům, na úřady.

Forma konzultací přizpůsobena situaci pandemie covid-19 – alternativou konzultace v rodině je distanční forma konzultace.

Ambulantní programy pro zájemce/uživatele:

 • Akce pro rodiče.
 • Ambulantní den pro SAS: pondělí 8-12 hod.
 • Konzultace na pobočce dle domluvy.

 Další aktivity pracoviště:

Depistáž:

 • Spolupráce s dalšími institucemi z oblasti péče o dítě např. logopedi apod.
 • Spolupráce se sociálními odbory a OSPODY jednotlivých obcí.
 • Spolupráce se školami, SPC, PPP.
 • Spolupráce s Univerzitou Palackého Olomouc.
 • Účast na komunitním plánování.

Vzdělávání pracovníků:

 • Individuální vzdělávání a supervize.
 • Odborné regionální porady.
 • Kurzy a školení.
 • Účast na odborných konferencích.

 Informování veřejnosti:

 • Prezentace prostřednictvím zážitkových seminářů.
 • Vzdělávání studentů UPOL.
 • Prezentace na akcích pro veřejnost.

 Akce pro veřejnost:

 • Osvěta, propagace v Olomouckém kraji.
 • Semináře pro studenty spolupracujících škol.
 • PR akce pracoviště.

Podle epidemiologické situace se přesunou do online prostředí.

 Pracovní doba:

 • Terénní pracovníci: pružná pracovní doba 40h/týdně, všední dny mezi 7-19 hod.
 • Administrativní pracovníci, ambulantní pracovníci: 8h/denně, všední dny mezi 8-16 hod.
 • Při předem ohlášených akcích je pracovní doba upravena podle typu akce.
 • Porady pracoviště: 1x za týden, v pondělí.
 • Porady o klientech: 1x za týden.
 • Odborné porady: dle rozpisu odborných porad.
 • Supervize: 1x měsíčně.

Zpracovala: Mgr. Pavla Matyášová, ředitelka pobočky

Veřejný závazek_SAS 2021