Státní správa – ministerstva a krajské úřady:

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Děkujeme Ministerstvu práce a sociálních věcí za dotační příspěvek ve výši 2 404 000Kč.

 

Moravskoslezský kraj

Děkujeme Moravskoslezskému kraji za poskytnutí investiční dotace na realizaci projektu „Přijeďte za námi domů! aneb Automobil pro ranou péči“ ve výši 180 000,-Kč.

 

Nadace:

Nadace Agrofert

Děkujeme Nadaci Agrofert za poskytnutí peněžního daru ve výši 300 000,-Kč na realizaci projektu zaměřeného na podporu rodinám, které vychovávají dítě s postižením, prostřednictvím služby rané péče.

 

Nadace OKD

Děkujeme Nadaci OKD za poskytnutý nadační příspěvek ve výši 250 000,-Kč na realizaci projektu „Aby dětem bylo dobře“ a za nadační píspěvek ve výši 100 000,-Kč na realizaci projektu „Průvodce raného věku“.

 

Nadační fond Českého rozhlasu

 

Projekt „Rozvoj zrakového vnímání u dětí se zrakovým postižením“ je realizován s pomocí nadačního příspěvku „Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška“ ve výši 250 000 Kč. Děkujeme!

 

Nadace Leontinka

Děkujeme Nadaci Lentinka poskytnutý nadační příspěvek ve výši 50 000,-Kč na realizaci projektu „Na stratu do života“ a za poskytnutý nadační příspěvek ve výši 100 000,-Kč na realizaci projektu „Chci poznávat svět!“.

 

 

Statutární města:

Statutární město Ostrava

http://www.ostrava.cz/cs

Projekt „Raná péče pro rodiny s dětmi se zrakovým postižením“ je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy, a to ve výši 450 000 Kč. Děkujeme.

 

Projekt „Týden rané péče 2014“ aneb „Domov je doma“ je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy, a to ve výši 60 000 Kč. Děkujeme.

 

Statutární město Frýdek – Místek

Děkujeme Statutárnímu městu Frýdek – Místek za poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 40 000,-Kč na realizaci projektu „Raná péče pro rodiny s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením“.

 

Statutární město Opava

Děkujeme statutárnímu městu Opava za poskytnutí dotace ve výší 40 000,-Kč na poskytování služby rané péče rodinám s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením ve městě Opava.

 

Statutární město Havířov

Projekt „Raná péče pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným zrakovým postižením“ je finančně podporován statutárním městem Havířov. Děkujeme statutárnímu městu Havířov za poskytnutí dotace ve výši 20 000,- Kč.

 

Statutární město Karviná

Děkujeme statutárnímu městu Karviná za poskytnutí dotace ve výši 10 000,-Kč na podporu projektu „Raná péče pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením“.

 

 

Města:

Bílovec

Děkejeme Městu Bílovec za dar ve výši 3 000,-Kč na úhradu nákladů spojených s  poskytování rané péče rodinám s dětmi se zrakovým postižením.

 

Dolní Benešov

Děkujeme Městu Dolní Benešov za finanční příspěvek ve výši 1 000,-Kč na poskytování služby rané péče obyvateli města Dolní Benšov.

 

Fulnek

Děkujeme Městu Fulnek za poskytnutí dotace ve výši 3 000,-Kč na krytí výdajů spojených s realizací projektu „Raná péče pro rodiny s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením“.

 

Frýdlant nad Ostravicí

Děkujeme Městu Frýdlant nad Ostravicí za poskytnutí dotace ve výši 8 000,-Kč na výdaje spojené s poskytováním služby rané péče rodinám s dětmi se zrakovým a kombinovaným zrakovým postižením.

 

Jablunkov

Děkujeme Městu Jablunkov za poskytnutí dotace ve výši 4 000,-Kč na poskytování terénních služeb rané péče.

 

Klimkovice

Děkujeme městu Klimkovice za poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3 000,-Kč na poskytování služby rané péče.

 

Nový Jičín

Děkujeme Městu Nový Jičín za poskytnutí dotace ve výši 35 000,-Kč na poskytování sociální služby rané péče.

 

Orlová

Děkujeme městu Orlová za poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 5 000,-Kč na poskytování sociální služby rané péče.

 

Studénka

Děkujeme Městu Studénka za poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 10 000,-Kč na úhradu podílu nákladů za služby spojené s podporou rodinám s dětmi se zrakovým či kombinovaným postižením ze Studénky.

 

Třinec

Děkujeme Městu Třinec za poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši 9 000,-Kč na náklady spojené s poskytováním sociální služby rané péče občanům města Třince.

 

Vratimov

Děkujeme Městu Vratimov za poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10 000,-Kč na náklady spojené s poskytování služby rané péče.

 

 

Městské obvody:

Statutární město Ostrava, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Děkujeme městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz za poskytnutí účelové dotace ve výši 40 000,-Kč na zabezpečení projektu „Raná péče pro rodiny s dětmi se zrakovým a kombinovaným zrakovým postižením“.

 

Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava – Jih

Děkujeme měststkému obvodu Ostrava – Jih za poskytnutí účelové dotace na projekt „Raná péče pro rodiny s dětmi se zrakovým a kombinovaným zrakovým postižením“ ve výši 35 000,-Kč.

 

Statutární město Ostrava, Měststký obvod Ostrava – Poruba

Děkujeme městskému obvodu Ostrava – Poruba za poskytnutí finančního příspěvku ve výši 15 000,-Kč na projet „Raná péče pro rodiny s dětmi se zrakovým a kombinovaným zrakovým postižením“.

 

Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava – Hošťálkovice

Děkujeme městskému obvodu Hošťálkovice za finanční příspěvek ve výši 2 000,-Kč.

 

 

Obce:

Bystřice

Děkujeme obci Bystřice za poskytnutí peněžního daru ve výši 2 000,-Kč.

 

Hať

Děkujeme obci Hať za poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2 000,-Kč.

 

Hrádek

Děkujeme obci Hrádek za poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2 000,-Kč.

 

Košařiska

Děkujeme obci Košařiska za poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2 000,-Kč.

 

Kozmice

Děkujeme obci Kozmice za poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5 000,-Kč.

 

Markvartovice

Děkujeme obci Markvartovice za poskytnutí provozní dotace ve výši 5 000,-Kč na částečné pokrytí nákladů spojených s poskytováním služby rané péče rodinám žijícím v obci Markvartovice.

 

Starý Jičín

Děkujeme obci Starý Jičín za poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 1 000,-Kč.

 

Staříč

Děkujeme obci Staříč za poskytnutí finannčího daru ve výši 3 000,-Kč na pokrytí části nákladů spojených s poskytováním služby rané péče rodinám žijícím občanovi obce Staříč.

 

Vendryně

Děkujeme obci Vendryně za poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 4 000,-Kč.

 

 

Firmy:

ArcelorMittal Ostrava a.s.

Děkujeme společnosti ArcelorMittal za poskytnutí peněžního daru ve výši 10 000,-Kč na projekt „Vybavení půjčovny pomůcek a hraček pro děti s postižením“.

 

New Karolina Shopping Center Developement, s.r.o.

Děkujeme ostravskému obchodnímu centru Forum Nová Karolina za poskytnutí daru ve výši 8 830-Kč. Předáním tohoto finančního daru byl slavnostně zakončen charitativní projekt s názvem Pomáhej hudbou!, který uspořádalo centrum Forum Nová Karolina. Velice děkujeme za tuto jedinečnou iniciativu a pomoc. Dar bude využit k zabezpečení provozu Střediska rané péče SPRP Ostrava.

 

Vyncke s.r.o.

Děkujeme firmě Vyncke s.r.o. za poskytnutí peněžitého daru ve výši 26 000,-Kč na zakoupení pomůcek a hraček pro podporu komunikace a zrakové stimulace služících k zapůjčení klientům – rodinám s dětmi s postižením z Frýdku-Místku a nejbližšího okolí.