Moravskoslezský kraj

Děkujeme Moravskoslezskému kraji za poskytnutí dotace ve výši 2 411 000 Kč. Dotace je určená na úhradu nákladů sociální služby raná péče.

Nadace:

Nadace rozvoje občanské společnosti

Projekt „Raná péče je spolupráce“ je podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti z prostředků VELUX Foundations 21 246 euro.

Nadace Agrofert

Děkujeme Nadaci Agrofert za poskytnutí daru ve výši 300 000 Kč na realizaci projektu „Služba rané péče pro 80 rodin s dětmi s postižením v Moravskoslezském kraji“ a  za poskytnutí daru ve výši

100 000 Kč na realizaci projektu „Raná péče – průvodce rodin s dětmi s postižením“.

Nadační fond Českého rozhlasu

 

Projekt „Rozvoj zrakového vnímání u dětí se zrakovým postižením“ je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška. Výše nadačního příspěvku činí

270 000 Kč. Děkujeme!

Nadace Leontinka

Děkujeme Nadaci Leontinka za poskytnutí nadačního příspěvku ve výši 50 000 Kč na realizaci projektu „Na startu do života“, za poskytnutí nadačního příspěvku ve výši 100 000 Kč na realizaci projektu „Raná péče – vědět jak na to“ a dále děkujeme za poskytnutí nadačního příspěvku ve výši 100 000 Kč na realizaci projektu „Učíme se dívat“.

Nadace Leontinka v září oslaví 10 let!

Nadace OKD

Děkujeme Nadaci OKD za poskytnutí nadačního příspěvku ve výši 100 000 Kč na realizaci projektu

s názvem „Průvodce raného věku“.

Města

Statutární město Ostrava

http://www.ostrava.cz/cs

Projekt „Raná péče pro rodiny s dětmi se zrakovým postižením“ je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy, a to ve výši 350 000 Kč. Děkujeme.

Projekt „Týden rané péče 2015“ aneb „Domov je doma“ je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy, a to ve výši 70 000 Kč. Děkujeme.

Statutární město Opava

Děkujeme statutárnímu městu Opava za poskytnutí účelové dotace ve výši 30 000 Kč na úhradu nákladů souvisejících s poskytováním služby rané péče v rodinách dětí se zrakovým

a kombinovaným postižením ve městě Opavě.

Statutární město Frýdek-Místek

Děkujeme statutárnímu městu Frýdek-Místek za poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 40 000 Kč na částečnou úhradu provozních nákladů v rámci projektu „Raná péče pro rodiny s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením“.

Statutární město Havířov

Projekt „Raná péče pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným zrakovým postižením“ je finančně podporován statutárním městem Havířov. Děkujeme statutárnímu městu Havířov za poskytnutí dotace ve výši 26 000 Kč.

Statutární město Karviná

Projekt „Raná péče pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením“ je realizován

s podporou města Karviné. Děkujeme statutárnímu městu Karviná za poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 8 000 Kč.

Město Bílovec

Děkujeme městu Bílovec za poskytnutí finančního daru ve výši 2 000 Kč.

Město Fulnek

Děkujeme městu Fulnek za poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 5 000 Kč na krytí výdajů spojených s realizací projektu „Raná péče pro rodiny s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením“.

Město Frenštát pod Radhoštěm

Děkujeme městu Frenštát pod Radhoštěm za finanční dar ve výši 3 000 Kč na částečnou úhradu

nákladů spojených s poskytováním rané péče.

Město Jablunkov

Děkujeme městu Jablunkov za poskytnutí dotace ve výši 5 000 Kč na provoz terénních služeb rané péče.

Město Klimkovice

Děkujeme městu Klimkovice za finanční dar ve výši 6 000 Kč.

Město Nový Jičín

Děkujeme městu Nový Jičín za poskytnutí finanční dotace ve výši 25 000 Kč na náklady spojené

s poskytováním sociální služby rané péče občanům Nového Jičína.

Město Orlová

Děkujeme městu Orlová za poskytnutí neivestiční dotace ve výši 7 000 Kč na financování nákladů spojených s poskytováním služby rané péče.

Město Studénka

Činnost organizace podporuje město Studénka.

Děkujeme městu Studénka za poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 15 000 Kč na úhradu nákladů spojených s poskytováním služby rané péče rodinám s dětmi se zrakovým či kombinovaným postižením ze Studénky.

Město Třinec

Děkujeme městu Třinec za poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 9 000 Kč na náklady spojené

s poskytováním sociální služby rané péče občanům města Třince.

Město Vratimov

Děkujeme městu Vratimov za poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10 000 Kč na náklady spojené s poskytování služby rané péče.

Městské obvody:

Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih

Děkujeme měststkému obvodu Ostrava-Jih za poskytnutí účelové dotace na projekt „Raná péče pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným zrakovým postižením“ ve výši 35 000 Kč.

Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz

Děkujeme městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz za poskytnutí účelové dotace ve výši

15 000 Kč na zabezpečení projektu „Raná péče pro rodiny s dětmi se zrakovým a kombinovaným zrakovým postižením“.

Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Poruba

Děkujeme městskému obvodu Ostrava-Poruba za poskytnutí finančního příspěvku ve výši

15 000 Kč na projekt „Raná péče pro rodiny s dětmi se zrakovým a kombinovaným zrakovým postižením“.

Obce:

Bystřice

Děkujeme obci Bystřice za poskytnutí peněžního daru ve výši 2 000 Kč.

Hať

Děkujeme obci Hať za poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2 000 Kč.

Hrádek

Děkujeme obci Hrádek za poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3 000 Kč.

Košařiska

Děkujeme obci Košařiska za poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2 000 Kč.

Kozmice

Děkujeme obci Kozmice za poskytnutí finančního příspěvku ve výši 9 200 Kč.

Markvartovice

Děkujeme obci Markvartovice za poskytnutí provozní dotace ve výši 10 000 Kč na pokrytí části nákladů spojených s poskytováním služby rané péče klintům v obci Markvartovice.

Starý Jičín

Děkujeme obci Starý Jičín za poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 1 500 Kč.

Staříč

Děkujeme obci Staříč za poskytnutí finannčího daru ve výši 3 000 Kč na pokrytí části nákladů spojených s poskytováním služby rané péče občanům obce Staříč.

Střítež

Děkujeme obci Střítež za finanční dar ve výši 4 000 Kč na pokrytí části nákladů spojených

s poskytováním služby rané péče pro občany obce Střítež.

Tichá

Děkujeme obci Tichá za dar ve výši 5 000 Kč na poskytování služby rané péče v obci Tichá.

Vendryně

Děkujeme obci Vendryně za poskytnutí finančního příspěvku ve výši 4 000 Kč.

Firmy a jiní dárci:

ArcelorMittal Ostrava, a. s.

Děkujeme společnosti ArcelorMittal Ostrava, a. s., za finanční příspěvek ve výši 30 000 Kč na doplnění půjčovny pomůcek pro děti s postižením.

Rotary Club Ostrava International, o. s., a Rotary Club Ostrava

Velice děkujeme Rotary Clubu Ostrava International a Rotary Clubu Ostrava za darovanou částku ve výši 46 000 Kč z výtěžku akce „Prodej vánočního Rotary punče“.

GE Volunteers, o. s.

Velmi děkujeme sdružení GE Volunteers za finanční dar ve výši 11 712 Kč určený na úhradu nákladů spojených se zabezpečením provozu Střediska rané péče SPRP Ostrava.

GE Money Bank, a. s.

Děkujeme společnosti GE Money Bank, a. s., za finanční příspěvek ve výši 27 000 Kč na realizaci projektu „Pomáháme dětem vidět!“.

New Karolina Shopping Center Development, s. r. o.

Děkujeme za poskytnutí finančního daru ve výši 11 410 Kč na zabezpečení provozu střediska.

Podporující subjekty:

Děkujeme Nemocnici ve Frýdku-Místku za zveřejnění informačního plakátu o rané péči.