Byli jsme rozpečeťovat pokladničky veřejné sbírky a máme skvělé zprávy: velké poděkování posíláme všem dětem, paním učitelkám i rodičům do Mateřské školy v Kozmicích. Během benefiční předvánoční akce zde na podporu rané péče pro rodiny dětí s postižením zraku a se zrakovým postižením vybrali neuvěřitelných 9 900 korun. Je to pro nás velká pomoc a všem zapojeným DĚKUJEME!!!