V týdnu od 2. do 8. listopadu 2020 proběhne již třináctý ročník osvětové kampaně Týden rané péče. Vzhledem k aktuálním omezením se mnoho plánovaných akcí přesune do online prostoru, cíle kampaně se ale nemění: zlepšit povědomí široké veřejnosti o tom, čemu čelí rodiny vychovávající dítě s postižením, a jak jim v jejich náročné situaci pomáhá raná péče. Slogan letošního ročníku „30 let lepších startů“ upozorňuje na to, že raná péče v Česku funguje už 30 let a pomohla za tu dobu už tisícům dětí lépe odstartovat do života. A že raná péče je tady pro rodiny stále a funguje i v době koronavirové.

Raná péče je vlajkovou lodí sociálních služeb. Vyvíjela se, rostla a reagovala na potřeby rodin, do nichž se narodilo dítě s těžkým zdravotním onemocněním či postižením. Za 30 let své existence ušla velký kus cesty a s ní i všichni pracovníci. Letošní ročník je oslavou tohoto výročí, ale má otevřít i diskusi, kam bude raná péče směřovat v dalších letech.

Letošní 13. ročník osvětové kampaně Týden rané péče chce mimo jiné rozšířit povědomí o sociální službě raná péče a ukázat, že raná péče podporuje rodinu jako systém, pracuje se všemi jejími členy, napomáhá hledat vnitřní i vnější zdroje a propojuje formální i neformální pomoc. Aby celý systém dobře fungoval, musí spolupracovat i odborníci, kteří tvoří tým okolo dítěte a jeho rodiny. V rámci Týdne rané péče proto budeme informovat laickou i odbornou veřejnost o možnostech podpory rodin dětí s postižením i s cílem posílit interdisciplinární spolupráci napříč příbuznými resorty sociální práce, pedagogiky a zdravotnictví a také iniciovat diskusi o systému rané péče v České republice na úrovni krajských a ministerských úředníků.

„Letošní třicáté výročí rané péče přineslo zcela nečekané výzvy – jak podporovat rodiny i v době nouzového stavu a při nejrůznějších omezeních a opatřeních, které teď do našich životů zasahují. Současná situace ovlivní i průběh Týdne rané péče, spoustu aktivit jsme přesunuli online – pořádáme webinář pro odborníky, v online prostoru budeme publikovat silné příběhy rodin vychovávajících dítě s postižením a využívajících ranou péči. V hotelu Mercure v Ostravě mohou jednotlivci zhlédnout výstavu fotografií Každé dítě je úžasné. Snímky Miluše Pagáč zachycují, jak raná péče probíhá přímo v rodinách. I přes veškerá omezení budeme všemožně informovat, jak raná péče rodinám pomáhá a že se na ni mohou rodiče obracet,“ shrnuje ředitelka ostravského centra rané péče Vladimíra Salvetová.

Řadu aktivit budou v týdnu od 2. do 8. listopadu organizovat i další pracoviště rané péče po celé České republice. Konkrétní program v jednotlivých regionech je k dispozici na webu www.tyden.ranapece.cz. Kampaň osvětového charakteru proběhne také v médiích. Veřejnost se dozví mnoho informací o potřebách rodin dětí s postižením i o rané péči samotné. Jako každý rok se i letos ke kampani připojí dobrovolníci, studenti a partneři, podpoří ji také významné osobnosti, herci, vědci nebo sportovci.

Více informací o kampani naleznete na www.tydenranepece.cz.