Za vydáním charitativního kalendáře na podporu rané péče pro rodiny dětí s hendikepem stojí Valerie Bystroňová, její obrovské nadšení, nasazení a nezdolná energie! Valerie, která se věnuje zaplétání dredů, se rozhodla zrealizovat nafocení charitativního kalendáře „DREDYZOVY“ a výtěžek z jeho prodeje se rozhodla věnovat na podporu rané péče pro rodiny s dětmi s postižením. Zorganizovala nafocení svých modelů a celé vydání i prodej kalendáře. Výtěžek z prodeje činí neuvěřitelných 18 tisíc korun. Neobyčejně si vážíme této podpory i energie vložené do celého projektu. Valerii posíláme velké DÍKY a také všem, kdo jste si kalendář zakoupili a ranou péči tak podpořili. Díky vaší pomoci můžeme nadále dojíždět do rodin, které se po narození dítěte s postižením zraku či kombinovaným postižením ocitly v těžké životní situaci, a můžeme jim poskytovat potřebnou pomoc a podporu.