Je konec prosince a díky vaší úžasné podpoře se nám na podporu služby rané péče pro rodiny dětí s postižením podařilo vybrat částku v aktuální výši 111 132 Kč. Moc si vážíme všech darů i všech vašich výkonů ve vodě, jimiž potvrzujete důležitost podpory rodin, které se po narození dítěte s vážným postižením zraku či kombinovaným postižením ocitly v náročné životní situaci. A protože cílem naší výzvy bylo na zajištění rané péče pro tyto rodiny v roce 2021 získat 150 tisíc korun, výzvu necháváme běžet i v lednu.  Stále je možné se pro ranou péči namočit – jakkoli, třeba jen symbolicky, a podpořit ji také finančně na stránce www.namocse.cz

Obrovské díky patří vám všem, kdo jste se už namočili, kdo jste ranou péči podpořili finančním darem, kdo jste naši výzvu sdíleli, lajkovali výkony, šířili informace o výzvě…. I všem, kdo ranou péči podporujete jakýmkoli jiným způsobem. Bez vaší pomoci bychom jen velmi těžko mohli dojíždět za stovkou rodin s dětmi s postižením z celého Moravskoslezského kraje. Velké díky vám!