Právě nám dorazily světelné panely, které využíváme při zrakovém tréninku a rozvoji zrakových dovedností dětí s vážnou zrakovou vadou. Poradkyně rané péče s nimi pracují na konzultacích přímo v rodinách a také je rodinám zapůjčují, aby rodiče mohli stimulovat zrakové funkce dětí v domácím prostředí. Panely jsme mohli pořídit díky finanční podpoře Nadace Leontinka. Velmi za tuto podporu děkujeme a do Nadace Leontinka posíláme veliké poděkování za dlouhodobou a koncepční podporu rané péče pro děti se zrakovým hendikepem!!!