Pořádat setkání rodin naživo teď sice nemůžeme, ale rodičům nabízíme aspoň možnost setkat se virtuálně a probrat s odborníkem i s ostatními rodiči témata, která rodiny s dětmi s hendikepem řeší, zároveň zde mohou rodiče sdílet své zkušenosti, pokládat otázky…

Březnový webinář pro rodiče byl zaměřený na odklad školní docházky, tématem účastníky provedla psycholožka a speciální pedagožka Aneta Marcalíková.

Tématem dubnového setkání, tentokrát s logopedkou Marcelou Jarolímovou, bude vliv techniky příjmu potravy na vývoj řeči dítěte v prvním roce života. Rodiče se dozví o správných technikách krmení, které mohou s ovlivnit motoriku mluvidel a tím podpořit fyziologický vývoj řeči. Další plánované setkání se bude týkat toho, jak mohou rodiče podpořit správný vývoj řeči.