Děkujeme Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové za poskytnutí nadačního příspěvku ve výši 21 000 korun na pořízení ochranných prostředků, jako jsou respirátory, roušky, dezinfekce, a také za příspěvek na pořízení notebooku pro poradkyni rané péče. Je to pro nás v aktuální situaci velká pomoc, protože stále dojíždíme do rodin s dětmi s postižením zraku a samozřejmě musíme maximálně chránit jak členy rodiny, tak i naše pracovnice. Velmi nám pomohlo i pořízení nového notebooku pro naši poradkyni rané péče, mnoho věcí se dnes odehrává online, a bez funkčního notebooku se neobejdeme. Velmi si ceníme toho, že Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové podporuje ranou péči pro rodiny s dětmi s vážným zrakovým postižením! Velké díky!