Díky podpoře České spořitelny jsme mohli pro naše klientské rodiny i pro další rodiny s dětmi uspořádat bezplatný webinář z oblasti finanční gramotnosti na téma Jak zkrotit domácí rozpočet. Účastnily se ho také naše poradkyně, které rodinám často poskytují také sociální poradenství. Na úterý 5. 4. je naplánován navazující webinář, tentokrát na téma Půjčky a vše, co s nimi souvisí. Chcete-li se dozvědět, jak vypadá zdravá půjčka, co je potřeba si ohlídat a mnoho dalšího, připojte se v 17 hodin na odkaz:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmFmZjkwNTItODYzZS00YzA4LTk5N2EtMGM0MjAxMDU2NWRj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22391c9f2a-2ee5-439e-b841-97e9cd453997%22%2c%22Oid%22%3a%228688f665-e879-4e52-8d83-7d5f4a91b848%22%7d