Tablet může být pro děti se zrakovým hendikepem velmi užitečný pomocník. Díky speciálním aplikacím mohou děti trénovat zrak i jemnou motoriku, učí se koordinovat oči a ruku… V rané péči proto tablety cíleně používáme a rodinám je také zapůjčujeme, tak aby děti mohly trénovat zrak i v období mezi konzultacemi. To vše je možné díky laskavé podpoře charitativního projektu Nadace rozvoje občanské společnosti a České televize  Pomozte dětem, který nám pomohl naše pracoviště vybavit devíti iPady. Ty už v našich klientských rodinách kolují. Díky!💖