V závěru června jsme obdrželi finanční dar od společnosti LIBERTY Ostrava ve výši 10 000 Kč. Náš projekt na vybavení prostor centra rané péče v Ostravě byl podpořen v rámci zaměstnaneckých grantů. Ranou péči už několik let totiž dobrovolnicky podporuje paní Obrusníková, která v LIBERTY pracuje. Jsme velmi vděčni za tuto dobrovolnickou podporu i za podporu LIBERTY, velmi nás tato spolupráce těší. Děkujeme všem do LIBERTY Ostrava za podporu i paní Obrusníkové za její nasazení pro ranou péči a šití krásných hraček nebo třeba  zastiňovacích plachet na naši terasu!