Přejeme vám všem krásné, pokojné a radostné Vánoce. A v novém roce ať je vám do skoku!