Nadace a fondy:

Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Světluška

Projekt „Měníme příběhy dětí s postižením zraku k lepšímu“ je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška v rámci grantového programu „Mobilita a sebeobsluha“. Výše nadačního příspěvku činí 1 268 900 Kč. Děkujeme!

Projekt „Rodiny spolu“ je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška, Fondu Kaufland v rámci grantového programu „Mobilita a sebeobsluha“. Výše nadačního příspěvku činí 96 600 Kč. Děkujeme!

Nadace Leontinka

leontinka-web 

Děkujeme Nadaci Leontinka za poskytnutí nadačního příspěvku ve výši 12 000 Kč  na nákup kompenzačních pomůcek pro rodiny s dětmi se zrakovým postižením.

Nadační fond Vítkovice Steel

Děkujeme Nadačnímu fondu Vítkovice Steel za finanční příspěvek ve výši 50 000 Kč pro projekt „Pomůcky a vybavení pro poskytování sociální služby hendikepovaným dětem v raném věku“. 

Města:

Statutární město Frýdek-Místek

znak-fm-cmyk

Děkujeme statutárnímu městu Frýdek-Místek za poskytnutí dotace ve výši 60 000 Kč.

Obce:

Horní Město

Děkujeme obci Horní Město za poskytnutí finančního daru ve výši 23 000 Kč.

Otice

Děkujeme obci Otice za poskytnutí dotace ve výši 10 000 Kč.

Jeseník nad Odrou

Děkujeme obci Jeseník nad Odrou za poskytnutí finančního daru ve výši 5 000 Kč.

Pstruží

Děkujeme obci Pstruží za poskytnutí finančního daru ve výši 5 000 Kč.

Spálov

Děkujeme obci Spálov za poskytnutí finančního daru ve výši 5 000 Kč.