Nezařazené

První letošní setkání Volného sdružení poskytovatelů rané péče v MSK pro poradkyně

Minulý týden se naše poradkyně rané péče zúčastnily prvního letošního setkání Volného sdružení poskytovatelů rané péče v Moravskoslezském kraji. Konalo se v prostorách střediska EUNIKA v Karviné. Na programu bylo představení nových metod při práci s dětmi s hendikepem, sdílení dobré praxe, vedení dokumentace, práce s klienty v době covidové a postcovidové a také vzájemné představení zajímavých pomůcek.  

Poradkyně rané péče na kurzu bazální stimulace

Díky laskavé podpoře Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové se mohly naše poradkyně rané péče zúčastnit prohlubujícího kurzu bazální stimulace, který se konal v Ostravě-Pustkovci. Vzdělávání pod vedením PhDr. Karolíny Friedlové, Ph.D., absolvovalo na 20 účastníků různých profesí a mezi nimi i našich pět poradkyň. Tímto kurzem tak naše kolegyně uzavřely ucelené vzdělávání v metodě bazální […]

Zúčastnili jsme se Moravského kazuistického semináře

Dvě pracovnice našeho centra rané péče se účastnily Moravského kazuistického semináře, který pořádala olomoucká pobočka Společnosti pro ranou péči. Celkem se na něm sešlo 15 poradkyň rané péče z celé Moravy zastupujících různé poskytovatele rané péče. Prezentovány byly kazuistiky zaměřené na téma možností, překážek a dilemat mezi poskytovateli rané péče. Naše kolegyně Katka nabídla příspěvek zaměřený […]

Uspořádali jsme další webinář pro rodiče

Díky podpoře nadace The King Baudouin Foundation a EU staff COVID-19 Solidarity Response Fund  jsme mohli uspořádat další webinář pro rodiče, tentokrát nazvaný Péče o sebe aneb Jak se z toho nezbláznit. Současná doba klade na každého z nás mnoho nároků, které musíme plnit, a tak často zapomínáme sami na sebe. Zapomínáme věnovat čas, péči a pozornost […]

Světelné panely díky podpoře Nadace ČEZ

Díky podpoře Nadace ČEZ jsme mohli pořídit do našeho centra rané péče světelné panely, velmi užitečnou pomůcku pro děti se zrakovým postižením. Světelný panel zespod osvětlí předměty, čím povzbuzuje ke zrakovému zkoumání a objevování. Panel využívající LED technologii umožňuje zvolit úroveň svítivosti. Mimořádně efektní je zejména při použití průsvitných nebo průhledných předmětů. Výhodou je, že […]

Materiální pomoc rodinám s dětmi s hendikepem

Díky podpoře  The King Baudouin Fundation a EU staff COVID-19 Solidarity Response Fund můžeme pomáhat rodinám s dětmi s postižením v raném věku i nad rámec rané péče. Jedná se o pomoc těm z nich, které se vlivem pandemie COVID-19 dostaly do ještě složitější životní situace. Přinášíme tři příběhy rodin, kterým jsme mohli v rámci projektu Pomoc rodinám s dětmi se zrakovým postižením v České […]

Víkendový pobyt pro rodiny v Horní Lomné

Poslední květnový víkend se, co se týče počasí, moc nevytáhl. To ale nic nemění na tom, že rodiny si třídenní pobyt v Horní Lomné, který pro ně tradičně naše centrum rané péče pořádá, užily. O to víc, že takovéto společné setkání rodin mohlo vzhledem k pandemii proběhnout opravdu po dlouhé době. Celkem 9 klientských rodin vyrazilo v pátek […]

Poděkování Nadaci OKD

Proticoronavirová opatření se sice mírní, ale stále se musíme chránit a respirátory při poskytování služby asi hned tak neodložíme. Proto máme velkou radost z pomoci, kterou nám poskytla Nadace OKD a díky níž jsme mohli pořídit respirátory pro naše pracovnice v terénu. Do Nadace OKD posíláme velké poděkování!!!    

Fundraising s podporou nadačního fondu Pomozme dětem žít lépe

Bez fundraisingových aktivit, kdy se snažíme získat potřebné finanční prostředky na zajištění podpory rodin s dětmi se zrakovým hendikepem v Moravskoslezském kraji, se v rané péči neobejdeme. Spoustu věcí se v této oblasti učíme, objevujeme a je pro nás velkou pomocí, když v této oblasti můžeme mít zkušené průvodce. Díky podpoře nadačního fondu Pomozme dětem žít lépe jsme mohli naše […]

Poděkování za výrobu stimulačních desek

A s velkou vděčností zveřejňujeme další poděkování, tentokrát slečně Michaele Sýkorové, která pro nás v rámci dobrovolnictví vyrobila tyto krásně třpytivé stimulační desky – udělají službu v nejedné rodině!