Proběhlé akce

Vlaďka Salvetová představuje pobočku Společnosti pro ranou péči v Ostravě

Vítězkou v kategorii Manažerka neziskovky v soutěži Lady Business Moravskoslezského kraje 2020 se stala Vladimíra Salvetová, ředitelka Společnosti pro ranou péči, pobočka Ostrava. Vlaďka Salvetová o rané péči říká: „To, jak raná péče funguje, napomáhá tomu, aby rodiče svoji roli zvládli. Sama jsem matkou tří dětí a vím, jak je důležité, aby se děti vyvíjely v podnětném prostředí […]

Připojili jsme se ke stanovisku České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání

Společnost pro ranou péči se připojila ke stanovisku České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV) k návrhům na změny vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Podle tohoto stanoviska „navrhované změny omezují školským zákonem garantovaný nárok dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami na nezbytnou podporu při vzdělávání, nadto diskriminačním způsobem vylučujícím z podpory plošně celé […]

Vyzkoušejte si Běh ve tmě na Českém běhu žen

Běžíte Český běh žen? Budeme tam také! Díky vstřícnosti organizátorů této krásné sportovní akce budeme v rámci Českého běhu žen opět pořádat symbolický a benefiční BĚH VE TMĚ. Na stanovišti naší Společnost pro ranou péči, pobočka Ostrava, si budete moci vyzkoušet, jaké to je běžet v úplné tmě – s černými klapkami na očích, a zároveň zde budete […]

Děkujeme Nové šanci za výrobu pomůcek

I děti se zrakovým postižením si mohou hrát. Hmatové domino a hrací kostky pro ně vyrobili v organizaci Nová šance, což je dobrovolná nezisková organizace, působící na území České republiky, především v regionu severní Moravy a Slezska, zabývající se na postvězeňskou péčí (resocializaci), která se zaměřuje zejména na hledání účinných forem snižování recidivy a efektivnější adaptaci propuštěných […]

Děkujeme za výrobu krásných pomůcek

Studentka speciální pedagogiky Michaela Nevařilová nám během své praxe v centru rané péče vytvořila několik pomůcek, které využijeme při práci s dětmi! Děkujeme nejen Michaele, ale i naší metodičce Veronice, která ji praxí provázela.  

Raná péče s podporou Moravskoslezského kraje

Společnost pro ranou péči, pobočka Ostrava, je jediným centrem rané péče v Moravskoslezském kraji, které se zaměřuje na podporu rodin s dětmi se zrakovým či kombinovaným zrakovým postižením. Naše poradkyně vyjíždějí den do den za rodinami i do těch nejzapadlejších vísek našeho regionu a poskytují jim potřebnou pomoc a podporu, v níž se po narození dítěte s postižením zraku […]

Nové pomůcky od společnosti ISOTRA

Díky finančnímu daru od opavské společnosti ISOTRA ve výši 2 000 Kč jsme mohli pořídit nové pomůcky a hračky, které naše poradkyně využívají při práci v rodinách pečujících o dítě s postižením zraku v raném věku a také je rodinám zapůjčují. Hračky a pomůcky jsou stále v oběhu, opotřebovávají se, proto musíme naše zásoby obměňovat:-). Proto velké díky do ISOTRY!  

S podporou Nadace prof. Vejdovského jsme pořídili nové pomůcky a hračky

Díky podpoře Nadace prof. Vejdovského, která se zaměřuje na podporu osob se zrakovým postižením, jsme mohli naše centrum rané péče vybavit novými pomůckami a hračkami v hodnotě 10 000 Kč. Ty využívají poradkyně rané péče při konzultacích v rodinách při stimulaci zrakových dovedností dítěte i k podpoře jeho celkového vývoje a zároveň je rodinám zapůjčují. Pomůcky a hračky tak stále […]

Město Ostrava podporuje ranou péči

Díky podpoře statutárního města Ostrava můžeme v letošním roce realizovat projekt nazvaný Raná péče pro rodiny s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením, který je zaměřen na podporu těchto rodin žijících na území města Ostravy. Naše poradkyně rané péče tak mohou dojíždět za rodinami, které se po narození dítěte se zrakovým postižením ocitly v nelehké situaci, a podporovat […]

Jak fungujeme o prázdninách

Takhle to aktuálně vypadá na pracovním stole poradkyně:-) I když kolegyně vybírají dovolenou, telefony jsou dostupné – mobil má na starosti vždycky ta, která volno nemá. Takže pokud potřebujete cokoli pořešit, některé z poradkyň se určitě dovoláte, případně Vám poradkyně zavolá zpátky. A pokud půjde o nějakou obecnější záležitost, v rámci zastupitelnosti Vám určitě poradí.