Proběhlé akce

Linka podpory je opět aktivní

Doba, ve které většina z nás prožívá obavy o vlastní zdraví i zdraví našich nejbližších,  je velice těžká pro všechny, ale pro rodiny pečující o děti s postižením dvojnásob. Proto jsme opět zaktivovali linku podpory, na kterou se mohou obracet rodiče a pečující osoby, které prožívají úzkosti a obavy o své nemocné nebo extrémně nedonošené děti. Linka nabízí […]

Týden rané péče 2020 – program v Ostravě

V týdnu od 2. do 8. listopadu 2020 proběhne již třináctý ročník osvětové kampaně Týden rané péče. Vzhledem k aktuálním omezením se mnoho plánovaných akcí přesune do online prostoru, cíle kampaně se ale nemění: zlepšit povědomí široké veřejnosti o tom, čemu čelí rodiny vychovávající dítě s postižením, a jak jim v jejich náročné situaci pomáhá raná péče. Slogan letošního ročníku […]

Týden rané péče připomene 30 let existence rané péče v Česku

V týdnu od 2. do 8. listopadu 2020 proběhne již třináctý ročník osvětové kampaně Týden rané péče. Vzhledem k aktuálním omezením se mnoho plánovaných akcí přesune do online prostoru, cíle kampaně se ale nemění: zlepšit povědomí široké veřejnosti o tom, čemu čelí rodiny vychovávající dítě s postižením, a jak jim v jejich náročné situaci pomáhá raná péče. Slogan letošního ročníku „30 […]

Pomohli jste pohybem! Děkujeme

Díky vám všem, kteří jste svým pohybem pomohli nasbírat potřebné kilometry, a my jsme díky tomu obdrželi od EPP – Pomáhej Pohybem Nadace ČEZ 90 000 Kč na projekt Chceme a potřebujeme se vzdělávat. Pro ranou péči pro rodiny s dětmi se zrakovým postižením v Moravskoslezském kraji je to obrovská pomoc. Díky posílám nejen do Nadace ČEZ, ale také […]

Velké poděkování do Lenzing Biocel Paskov

Velké poděkování posíláme do společnosti Lenzing Biocel Paskov, která podpořila službu rané péče pro rodiny dětí s postižením zraku v našem regionu finančním darem ve výši 40 tisíc korun. Je to pro nás velká pomoc a všem do Lenzing Biocel Paskov patří velký DÍK!!!👍👍👍👍❤️  

Výstava Každé dítě je úžasné v hotelu Mercure v Ostravě

V hotelu Mercure Ostrava Center teď můžete vidět výstavu fotografií Každé dítě je úžasné zachycující momenty přímo z konzultací s poradkyní rané péče v našich klientských rodinách. Autorkou snímků je Miluše Pagáč. Díky vstřícnosti vedení hotelu bylo možno v prostorách hotelu umístit také pokladničku naší veřejné sbírky na podporu rodin s dětmi s hendikepem. Moc si spolupráce s hotelem Mercure vážíme a […]

Běh ve tmě bohužel rušíme

POZOR POZOR! Pro nečekané organizační potíže účast rané péče na Českém běhu žen a náš Běh ve tmě bohužel musíme zrušit. Mrzí nás to, ale všem běžkyním přejeme, ať se jim běží co nejlépe a věříme, že příště se na ČBŽ potkáme!!!!!

Vlaďka Salvetová představuje pobočku Společnosti pro ranou péči v Ostravě

Vítězkou v kategorii Manažerka neziskovky v soutěži Lady Business Moravskoslezského kraje 2020 se stala Vladimíra Salvetová, ředitelka Společnosti pro ranou péči, pobočka Ostrava. Vlaďka Salvetová o rané péči říká: „To, jak raná péče funguje, napomáhá tomu, aby rodiče svoji roli zvládli. Sama jsem matkou tří dětí a vím, jak je důležité, aby se děti vyvíjely v podnětném prostředí […]

Připojili jsme se ke stanovisku České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání

Společnost pro ranou péči se připojila ke stanovisku České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV) k návrhům na změny vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Podle tohoto stanoviska „navrhované změny omezují školským zákonem garantovaný nárok dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami na nezbytnou podporu při vzdělávání, nadto diskriminačním způsobem vylučujícím z podpory plošně celé […]

Vyzkoušejte si Běh ve tmě na Českém běhu žen

Běžíte Český běh žen? Budeme tam také! Díky vstřícnosti organizátorů této krásné sportovní akce budeme v rámci Českého běhu žen opět pořádat symbolický a benefiční BĚH VE TMĚ. Na stanovišti naší Společnost pro ranou péči, pobočka Ostrava, si budete moci vyzkoušet, jaké to je běžet v úplné tmě – s černými klapkami na očích, a zároveň zde budete […]