Proběhlé akce

Pozvání: Týden rané péče

Týden rané péče je každoročně zasvěcen všemožnému informování o podpoře rodin s dětmi s hendikepem a o službě rané péče. I letos se do celorepublikové kampaně zapojuje naše ostravská pobočka programem pro veřejnost a vynasnažíme se, aby o rané péči bylo slyšet také v médiích i na sítích. Program: 7. 11. 2022, 9–17 hodin DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Rodinná 2719/57, Ostrava-Zábřeh […]

Návštěva z Nadace Leontinka v Ostravě

Naši ostravskou pobočku navštívila Barbara Hucková, ředitelka Nadace Leontinka. Tato nadace se zaměřuje na podporu dětí se zrakovým postižením a dlouhodobě podporuje také ranou péči pro rodiny dětí s hendikepem v oblasti zrakového vnímání. V Nadaci Leontinka máme v rané péči spolehlivého partnera. Pomáhá nám zajistit dostatek finančních zdrojů na pokrytí nákladů spojených s terénní podporou rodin, ve spolupráci […]

O rané péči informujeme lékaře

Je velmi důležité, aby se rodiny dětí se zdravotním hendikepem dozvěděly co nejdříve o možné podpoře formou rané péče. Proto o této službě informujeme také lékaře, zdravotnický personál a také další odborníky, kteří jsou s rodinami v kontaktu. V Karviné jsme o tom, jak raná péče funguje, komu a jak pomáháme, informovaly pediatry.

Černobílé IQ kostky pro nejmenší děti

Do našeho centra rané péče jsme s podporou programu Vy rozhodujete, my pomáháme společnosti Tesco mohli pořídit černobílé IQ kostky, stimulační pomůcky, které jsou vhodné i pro nejmenší děti. IQ kostku najdete dokonce v našem logu. A k čemu slouží? Na zrakové podněty reagují i novorozená miminka, dávají přednost černé a bílé před jinými barvami. Kojenci zhruba do […]

Stoklasa podporuje ranou péči

Velké poděkování patří všem „pokladničkářům“, kteří ochotně umisťují kasičky veřejné sbírky ve svých provozovnách. Právě jsme spočítali, že lidé do pokladniček v prodejnách Stoklasa v Ostravě v Nové Karolině a na Kuřím rynku přispěli na podporu rodin s dětmi s hendikepem a rané péče částkou 11 192 korun. Děkujeme společnosti Stoklasa i všem jejím zákazníkům, kteří takto ranou péči podpořili!

Raná péče na Třebovickém koláči

Ranou péči jsme prezentovali na folklorním festivalu Třebovický koláč v Ostravě. Děti i dospělí si mohli vyzkoušet nejrůznější aktivity na procvičení smyslů, s černými klapkami si mohli na vlastní kůži zažít, jaké je to, když se člověk nemůže spolehnout na svůj zrak. Návštěvníci mohli ranou péči podpořit zakoupením benefičních předmětů, všem, kdo takto pomohli, děkujeme!

Loučení s létem

V Ostravě jsme se s rodinami sešli, abychom se společně rozloučili s létem a prázdninami. Do našeho centra raného péče dorazili i pejsci s canisterapeutickým výcvikem z organizace Podané ruce a děti si setkání s nimi velmi užily. Nechyběly ani další aktivity, rodiče mohli chvíli spočinout u kávy.

Aby se podpora dostala včas i k nejmenším dětem

Ostravská pobočka Společnosti pro ranou péči se letos zaměřuje na rozvoj spolupráce s neonatologickými odděleními nemocnic na severní Moravě. Informování zdravotníků i novopečených maminek o dostupné podpoře rané péče pomůže zajistit, aby se rodiče dozvídali o možné pomoci včas a aby se k  dětem s ohroženým vývojem v oblasti zrakového vnímání dostala potřebná podpora co nejdříve. S osvětou nám […]

Lenzing Biocel Paskov podporuje ranou péči v našem regionu

Velmi nás těší spolupráce se společností Lenzing Biocel Paskov. I díky jejich finančnímu daru ve výši 20 000 Kč můžeme stále dojíždět za rodinami s dětmi se zrakovým hendikepem v raném věku po celém Moravskoslezském kraji. Za všechna partnerství jsme v současné době velmi vděčni, pomáhají nám zajistit potřebnou kvalitu naší služby pro rodiny, které se po narození dítěte s vážným […]

Spolupráce s nadačním fondem Pomozme dětem žít lépe

Naši ostravskou pobočku rané péče už několikrát podpořil nadační fond Pomozme dětem žít lépe. I v letošním roce nám poskytl finanční příspěvek, a to na vzdělávání pracovnic v nepřímé péči. Díky této podpoře se tak mohou odborně posouvat i kolegyně, které poskytují zázemí našim terénním pracovnicím. Je to pro nás velká pomoc, díky za to!