Souhlas s uveřejněním videa nebo fotografie ke kampani Nebuď srab!

    Souhlas se zveřejněním fotografií či videa dětí (pokud aplikovatelné)