Nejste si jisti, zda se vaše dítě vyvíjí běžným způsobem? Narodilo se vaše dítě předčasně nebo s nemocí či postižením? Hledáte radu a někoho, kdo vám pomůže?  

Rodinám s dětmi se zrakovým postižením nebo s ohroženým vývojem zraku nabízíme službu rané péče, která probíhá formou pravidelných konzultací přímo v domácnosti dítěte a jeho rodiny. Provedeme vás náročným obdobím a spolu s vámi podpoříme vývoj vašeho dítěte.

 

Kdo jsme

Společnost pro ranou péči, pobočka Ostrava, je pobočným spolkem zapsaného spolku Společnost pro ranou péči, z. s.

Hlavní činností Společnosti pro ranou péči, pobočka Ostrava, je poskytování sociální služby RANÁ PÉČE (podle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, identifikátor služby 4287928). Mimo toho se věnujeme také realizaci rozvojových projektů a zvyšování informovanosti odborné i laické veřejnosti o problematice života dětí s postižením.

 

 

Službu rané péče poskytujeme bezplatně na území celého Moravskoslezského kraje. 

Jsme jediní poskytovatelé rané péče pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením v Moravskoslezském kraji.

Komu je služba určena

(cílová skupina)

 • rodinám s dětmi se zrakovým postižením do sedmi let věku;
 • rodinám s dětmi s kombinovaným postižením do sedmi let věku (přičemž postižení je také v oblasti zrakového vnímání a je převažující nebo pro dítě určující v daném období jeho vývoje);
 • rodinám s dětmi do sedmi let věku, kde je vývoj dítěte v oblasti zrakového vnímání v důsledku jeho nepříznivého zdravotního stavu ohrožen.

 

Komu nejsme schopni službu poskytnout

 • zájemcům, kteří nesplňují výše uvedené požadavky;
 • zájemcům nekomunikujícím v českém/slovenském jazyce bez přítomnosti tlumočníka;
 • zájemcům, kterým je poskytována služba rané péče jiným poskytovatelem a zdravotní postižení dítěte tuto dvojí podporu nevyžaduje.

 

Jaké služby poskytujeme

 • sociální poradenství
 • zhodnocení aktuální úrovně schopností a dovedností vašeho dítěte
 • poradenství vám a blízkým osobám, abyste věděli, jaký přístup a způsob výchovy a péče můžete zvolit, aby vyhovoval potřebám vašeho dítěte
 • zařazení vašeho dítěte do programu stimulace zraku a cílené rozvíjení jeho zrakových funkcí
 • provedení funkčního vyšetření zraku dítěte – jedná se o posouzení aktuální úrovně zrakových funkcí vašeho dítěte pomocí specializovaných testů a postupů
 • poradenství k podpoře psychomotorického vývoje vašeho dítěte včetně praktické ukázky a instruktáže vás rodičů
 • doporučení a zapůjčení vhodných hraček a pomůcek k podpoře psychomotorického vývoje vašeho dítěte
 • poradenství k využití metod a technik ke zkvalitnění vzájemné komunikace mezi vámi, příp. dalšími pečujícími osobami, a vaším dítětem
 • pomoc při vyhledání a oslovení návazné služby ve vašem regionu
 • zapůjčení literatury a videomateriálů
 • semináře a přednášky pro vás rodiče
 • zprostředkování kontaktů s dalšími rodinami v obdobné situaci
 • skupinová setkávání rodičů
 • kurz pro rodiny – program vícedenního kurzu je určen celé rodině a je bezplatný (na vás by bylo zaplatit si pouze ubytování a stravu)
 • doprovod k jednání s úřady a specialisty
 • zprostředkování kontaktů na podpůrné odborníky, organizace
 • pomoc při zařazení dítěte do školského zařízení (SPC, MŠ, ZŠ…)
 • informační podporu v oblasti dávek a pomůcek v souvislosti s vaší situací

 

Jak a kde služba rané péče probíhá

Základní formou, kterou službu rané péče poskytujeme, je konzultace realizovaná poradcem rané péče v místě bydliště rodiny.

Konzultace probíhají pravidelně, zpravidla jednou za 1–3 měsíce a jejich náplň a přesný termín jsou předmětem vzájemné domluvy. Konzultace trvá zpravidla 2 hodiny. Další kontakty mezi rodinou a poradcem rané péče se v čase mezi konzultacemi odehrávají telefonicky, korespondenčně (e-mailem, poštou) nebo osobně a řídí se vzájemnou domluvou. V případě potřeby rodiny může konzultace probíhat také jinde v terénu, např. v nemocnici, kde je dítě hospitalizováno, v lázních, ve školce apod. Poradce může zajistit individuální konzultaci také s dalšími specializovanými pracovníky – instruktorem stimulace zraku, případně dalším odborníkem.

Některé naše služby probíhají také v prostorách střediska rané péče v Ostravě (ambulantně). Jde o funkční vyšetření zraku, které je vhodné provádět ve standardních podmínkách (naše středisko má pro tento účel vhodně upravenou místnost), v nutném případě však lze toto vyšetření provést také v domácnosti rodiny. Dále se jedná o setkávání rodičů, semináře a přednášky pro rodiče, případně další služby. Vícedenní pobytový kurz pro rodiny organizujeme zpravidla v některém rekreačním zařízení na Moravě.

Podrobnější informace jsou dostupné na těchto webových stránkách v následující záložce Program pobočky.

 

Kapacita služby

Kapacita služby je u terénní formy služby 6 klientů – rodin, v případě ambulantní formy služby, která zahrnuje i skupinové aktivity, pak až 8 klientů – rodin. Znamená to, že v daném okamžiku je naše služba schopna věnovat se uvedenému počtu rodin (okamžitá kapacita služby odvisí od počtu pracovníků kompetentních pro přímou práci s klienty služby).

 

O službu můžete požádat

 • korespondenčně (e-mailem, dopisem)
 • telefonicky
 • osobně (každé pracovní pondělí od 9 do 12 hod., po předchozí domluvě i v odpoledních hodinách)

 

Adresa: Společnost pro ranou péči, pobočka Ostrava, Rodinná 2719/57, 700 30 Ostrava-Zábřeh

Tel.: 774 567 236

E-mail: ostrava@ranapece.cz

Sídlíme v budově na dobře přístupném místě na adrese: Rodinná 2719/57, 700 30 Ostrava-Zábřeh. Vstup do zařízení sociální služby je označen. Překonání vstupního schodiště je imobilním návštěvníkům umožněno pomocí plošiny. Budova se nachází v blízkosti zastávky MHD Rodinná (TRAM) a zastávky MHD Most Mládeže (BUS). Parkování je možné přímo na ulici Rodinná nebo na pozemku přilehlém k budově. O přístup k zaparkování přímo u budovy může klient požádat při příjezdu.

mapa