Při pravidelných konzultacích v domácím prostředí zapůjčuje poradkyně rané péče vhodné hračky a pomůcky. Cílem zapůjčení hraček je rozvoj zrakových a dalších dovedností dítěte. Poradkyně hračky vybírá s ohledem na věk, úroveň  zrakových funkcí a celkový psychomotorický vývoj.

Velká část pomůcek je běžná hračka upravená tak, aby odpovídala sníženému zrakovému vnímání.  Další skupina pomůcek je vyrobená dítěti na míru s použitím běžně dostupných materiálů.

 

Nabízíme Vám náhled hraček a pomůcek používaných ve střediscích rané péče:

Zakoupené hračky

Vyrobené pomůcky

Světelné hračky a pomůcky

Pomůcky k rozvoji hmatu

Multimediální technika