Jako organizace s mnohaletou tradicí a zkušenostmi v oboru se Společnost pro ranou péči věnuje také celé řadě vzdělávacích a osvětových aktivit v rámci České republiky i v zahraničí. Je organizátorem významných akcí, jako je například rozsáhlá osvětová kampaň Týden rané péče nebo Konference pracovníků v rané péči.