Týden rané péče je každoroční kampaň, která sdružuje a podporuje organizace poskytující službu rané péče. Letos se koná v termínu od  7. 11. – 13. 11. 2016.

Záštitu nad kampaní převzalo Ministerstvo práce a sociálních věcí Asociace krajů České republiky. Raná péče je bezplatná terénní sociální služba, která podporuje rodiny, kam se narodilo dítě s postižením od narození do sedmi let věku. Do rodin dojíždějí poradci rané péče, kteří rodině pomáhají v této obtížné životní situaci. S dítětem cvičí, půjčují mu hračky a pomůcky, které potřebuje, poskytují rodině sociální a finanční poradenství a pomáhají mu se správným vývojem.

img_3296

Letos se koná již devátý ročník Týdne rané péče. Díky této kampani se organizacím daří rozšířit povědomí široké veřejnosti a odborníků o rané péči. V Týdnu rané péče se organizace poskytující sociální službu raná péče snaží především mediálně zviditelnit a informovat veřejnost i odborníky.

Motto letošního Týdne rané péče zní „Domov je doma“, které vyjadřuje, jak důležité je poskytnout i dítěti s postižením láskyplný domov, který pro svůj další vývoj potřebuje nejvíce. Motto odkazuje na důležitost návratu dítěte s postižením z institucí zpět domů, kam patří a kde je jim nejlépe.

Sloganem letošní kampaně je „Nikdy není příliš brzy“. Chce zdůraznit preventivní charakter rané péče a nutnost zahájení podpory rodiny dítěte s postižením neodkladně při podezření na odchylku vývoje.

 

 

Tisková zpráva 

 

„Nikdy není příliš brzy“

Služeb rané péče není dostatek! Podle sociologů je v České republice 11 000 rodin, které vychovávají dítě od narození do sedmi let a pobírají příspěvek na péči. Pouze třetina těchto rodin využívá služeb rané péče. Někteří rodiče o rané péči nevědí a někteří čekají v pořadnících žadatelů o službu.

Každoroční již devátý ročník osvětové kampaně Týden rané péče chce rozšířit povědomí o sociální službě raná péče. Raná péče je služba, která pomáhá rodinám překonávat těžké situace při výchově dítěte s postižením. Naším cílem je pomoci rodinám vytvořit takové podmínky, aby jejich dítě mohlo vyrůstat v domácím prostředí a rodina nemusela přistoupit k ústavní péči. V rámci Týdne rané péče chceme informovat laickou i odbornou veřejnost o možnostech podpory rodin dětí s postižením, posílit interdisciplinární spolupráci napříč příbuznými rezorty sociální práce, speciální pedagogiky a lékařství a také iniciovat diskusi o systému rané péče v České republice na úrovni krajských a ministerských úředníků.

Slogan letošní kampaně „Nikdy není příliš brzy“ se snaží upozornit na důležitost včasného zahájení služby, tak aby se  rodině dítěte s postižením dostala pomoc neodkladně. Je naprosto nezbytné, aby rodiče dětí s postižením dostali informace o možné pomoci včas. Právě v náročném období po sdělení nepříznivé diagnózy nebo v době pochybností o zdravém vývoji dítěte, potřebují rodiče a celá rodina neodkladnou odbornou podporu.

Každý rok se do osvětové kampaně Týden rané péče zapojují poskytovatelé sociální služby raná péče po celém území České republiky. V týdnu od 7. do 14. listopadu 2016 se může veřejnost účastnit mnoha akcí, dní otevřených dveří, diskuzí, kulatých stolů, charitativních koncertů, zážitkových seminářů, výstav a mnoha dalších.

Kampaň osvětového charakteru proběhne také v  médiích. Veřejnost se dozví mnoho informací o potřebách rodin dětí s postižením i o rané péči samotné.

„Spolupracujeme již tradičně nejen střediska rané péče mezi sebou, ale přidávají se k nám i dobrovolníci, studenti, sponzoři, významné osobnosti, herci a vědci. V minulosti se ke kampani přidala mateřská centra, porodnice, divadla, internetové servery, vydavatelství… Pokud se rodiny rozhodnou vychovávat dítě s postižením doma, nesmí zůstat bez pomoci!“ říká předsedkyně Společnosti pro ranou péči Mgr. Pavla Matyášová.

Do osvětové kampaně Týden rané péče® se letos zapojila i Nadace rozvoje občanské společnosti.

Tradičně Týden rané péče podporuje mnoho významných osobností. V loňském roce to byl například olympionik Vávra Hradilek, házenkář David Juříček, spisovatelka Alena Ježková, bývalá miss ČR Jitka Nováčková nebo profesor Jiří Štreit.

Více informací o kampani se dozvíte na www.ranapece.cz

 

Společnost pro ranou péči, Klimentská 2, Praha 1, 110 00, předsedkyně Společnosti pro ranou péči

Mgr. Pavla Matyášová 774 234 035, predsedkyne@ranapece.cz