Jako každý rok, tak i v roce 2018 lze individuálně žádat o příspěvky na úhradu některých potřeb Vašich dětí.

 

Nadace J§T 

 • příspěvky pro osoby se zdravotním znevýhodněním, pro osoby ve finanční nouzi a pro děti v náhradní rodinné péči
 • individuální žádosti lze podávat během celého roku

 

Nadační fond Českého rozhlasu – Světluška

 • příspěvky pro osoby s těžkou ztrátou zraku
 • individuální žádosti lze podávat během celého roku, nejbližší první uzávěrka je 5.3.2018

 

NROS – Nadace rozvoje občanské společnosti – sbírka Pomozte dětem

 • příspěvky pro děti se zdravotním znevýhodněním, děti se sociálním znevýhodněním a děti v ohrožení, krizi
 • individuální žádosti lze podávat ve 3 termínech během roku ( v současné době ještě nejsou vypsaná aktuální data)

 

Nadace Sirius – projekt Patron 

 • příspěvky pro děti se zdravotním znevýhodněním a děti se sociálním znevýhodněním
 • individuální žádosti lze podávat během celého roku

 

Nadace Leontinka

 • příspěvky pro osoby se zrakovým postižením
 • většina nadačních příspěvků je rozdělena v rámci grantového řízení, které je vyhlašováno v průběhu měsíce dubna
 • v urgentních případech lze žádat v průběhu celého roku

 

Dobrý Anděl

 • pravidelný příspěvek je určen rodinám, které se kvůli nemoci některého jejího člena dostaly do tíživé situace
 • žádosti lze podávat prostřednictvím ošetřujícího lékaře či přímo k Dobrému Andělu kdykoli během roku

 

a další…( pokud máte informace o  individuálních příspěvcích dalších organizací,  budeme rádi za sdílení informací, pište nám na centrum@ranapece.cz)