Další setkání našich klientských rodin se uskuteční 20.11. od 15 do 17 hodin v sídle Společnosti pro ranou péči. Na setkání přijde Mgr. Pavla Baxová, která  nám bude povídat  o inkluzivním vzdělávání. Velký prostor bude věnován dotazům.

 

inkluze