Mezinárodní setkání jsou vždy příležitostí ke sdílení informací, navázání kontaktů a rozvoji oboru. Stejně tomu bylo i na konferenci Evropské asociace rané péče Eurlyaid v říjnu 2018, která se konala na Ukrajině, v Charkově.

Konference byla vyvrcholením několikaletého projektu rozvoj služby rané péče na Ukrajině. Podíleli se na něm vedle mnoha odborníků z Eurlyaid ještě další subjekty a organizace z Evropy, probíhal za podpory vládních činitelů, a především díky ukrajinským kolegům ze středisek rané péče.

Všechno úsilí vybudovat síť středisek rané péče, které vychází z mezinárodně uznávaného standardu rané péče zaměřeného na podporu celé rodiny dítěte s postižením či s ohroženým vývojem, se promítlo do názvu konference: Měnící se paradigma rané péče – participační práce s rodinami, profesionály a společností.

Nosnými tématy konference byla na rodinu orientovaná sociální služba poskytovaná v přirozeném prostředí transdisciplinárním týmem. V průběhu tří konferenčních dnů proběhly přednášky, workshopy, panelové diskuse. Zazněly příspěvky jak z praxe poskytování rané péče tak přednášky s nejnovějšími poznatky z oblasti výzkumu. Své práce představili i doktorandi mnoha evropských univerzit.

Ozvěnou z praxe bylo nejvíce slyšet o podpoře vývoje dítěte v přirozeném prostředí rodiny, s minimem zapůjčených didaktických pomůcek, na základě takzvaných daily routines, každodenních činností, které jsou běžnou součástí života rodiny a dítěte, například prostírání stolu, příjem potravy, zalévání květin…

V rámci konference se konala i valná hromada Evropské asociace Eurlyaid. S hrdostí oznamujeme, že PhDr. Jitka Barlová, Ph.D., členka správní rady Společnosti pro ranou péči a ředitelka pražského střediska rané péče SPRP, byla zvolena do předsednictva Eurlyaid. Bude reprezentovat Českou republiku a její systém rané péče při mezinárodní spolupráci napříč Evropou i mimo ni. Vnímáme to nejen jako poctu, ale především jako uznání celému oboru rané péče v České republice, důkaz o jeho kvalitě a evropském standardu.

Za Společnost pro ranou péči se konference vedle PhDr. Jitka Barlové, Ph.D. účastnily ještě ředitelka střediska rané péče SPRP pro děti s tělesným a mentálním postižením v Olomouci Mgr. Pavla Matyášová, metodička pražské pobočky Mgr. Blanka Švehlová a poradkyně rané péče Bc. Petra Mertlová.

Všichni si odnesli nové poznatky, kontakty i zážitky. Za podporu a umožnění účasti na konferenci děkujeme Nadačnímu fondu AVAST.

 

3 FOTO2 FOTO1 FOTO