Moc děkujeme Nadaci Leontinka a Nadaci Charty 77 za jejich finanční podporu na nákup nového automobilu. Pro Prahu a Středočeský kraj byla nově navýšena kapacita střediska  a tak máme možnost přijmout nové rodiny, které by jinak zůstaly bez služby rané péče či s dlouhou čekací dobou na přijetí. Nové auto nám umožní se za těmito rodinami dostat.

Nadace Lentinka přispěla na nákup vozu částkou 175. 000 Kč a Nadace Charty 77 – Konto bariéry 40.000 Kč.

Takto se náš tým těšil při předání auta. Paní ředitelka Nadace Leontinka Barbora Hucková předala klíče od auta naší paní ředitelce, Jitce Barlové.