Koncem března jsme díky podpoře Nadačnímu fondu Avast a Nadaci pro rozvoj občanské společnosti  navštívili  rakouské kolegy ve Štýrsku. Cílem naší návštěvy byla výměna zkušeností a dobré praxe v oblasti podpory dítěte s postižením a jeho rodiny.

Jako první jsme zavítali do zařízení Mosaik Gmbh, kde jsme kromě návštěvy střediska rané péče měly možnost seznámit se s komplexním přístupem k dětem s kombinovaným postižením, neboť zařízení poskytuje škálu služeb od narození až do dospělého věku. Obdivovali jsme možnosti speciálního bazénu s nastavitelným dnem nebo rozsáhlé poradenské služby ohledně speciálních pomůcek. S kolegyněmi z rané péče jsme diskutovali především problematiku vstupního hodnocení vývoje. Zajímavé bylo také srovnání metodických postupů práce s dítětem s komplexním postižením.

Další den jsme čerpaly inspiraci na Institutu rané péče a speciální pedagogiky SHFI . Institut je vzdělávací institucí pro poradce rané péče v celém Rakousku a my tak mohly poznat detailně nejen rámec poskytování služby raná péče v Rakousku, ale také vzdělávací systém poradců rané péče. Díky finanční podpoře NROS náš celý tým absolvoval přednášku na téma podpora dítěte s PAS /autismus/ a ADHD /hyperaktivita/. Vedle teoretických poznatků jsme si odnesly především mnoho tipů pro každodenní přímou práci s dítětem.

Na závěr pobytu jsme navštívily středisko rané péče Humanistische Initiative . Kolegyně se zde zaměřují především na práci s rodinami dětí s autismem. Sdílely jsme speciální metody a přístupy podpory vývoje dětí i psychosociální podpory rodičů.

Součástí celé návštěvy byla i společná večeře a kulturní program, o který se nám postaraly spřízněné rakouské organizace.

V dubnu nás navštívily kolegyně z  Humanistische Initiative, které se mimo jiné zajímaly i o administrativní součást naší práce, vedení dokumentace klientů a především o metodu individuálního plánování. Velmi je zaujala nabídka námi ručně vyráběných pomůcek. Společné dny se nesly v duchu vzájemné inspirace.

Děkujeme všem partnerům za umožnění obohacující příležitosti k mezinárodní spolupráci.

 

45811

Nadační fond Avast

Nadační fond Avast

NROS_CMYK_logo