Ve dnech 27.9.-30.9. 2022 se v Chicagu koná mezinárodní světová konference rané péče. Organizuje ji International Society on Early Intervention, což je Mezinárodní společnost pro ranou péči.

Naše barvy budou hájit Jitka Barlova a Petra Mertlová, které v rámci bloku Inovativní přístupy vystoupí s přednáškou na téma dobrá praxe v péči o předčasně narozené děti. Představí náš model efektivní pomoci rodinám s těmito dětmi a způsob spolupráce se zdravotnickými zařízeními.

Je to příležitost prezentovat profesionalitu a vysokou odbornost naší organizace. Jsme hrdí, že se právem smíme prezentovat na špičce kvality v mezinárodním srovnání a vedle dlouholetého působení Jitky Barlové v radě Evropské asociace rané péče nyní představit naši práci i za oceánem. Děkujeme za finanční podporu Nadace Leontinka a @Nadace GCP Generali Česká pojišťovna.

Více o konferenci na https://www.isei.washington.edu/isei-conferences-2/.