Ročně se předčasně narodí 8500 dětí s riziky ve vývoji. Díky finanční podpoře ve výši 40 000 Kč od organizací Zásilkovna a Nadační fond Simony Kijonkové jsme spustili preventivní program rané péče „Lepší start do života“, který zachytí rodinu ihned po hospitalizaci na neonatologickém oddělení a poskytne jí potřebnou podporu. Díky včasnému zahájení spolupráce rané péče s rodinou předcházíme následnému postižení, eliminujeme nebo zmírňujeme jeho důsledky a poskytujeme dítěti a rodině vyšší kvalitu života.

Podařilo se nám zkontaktovat na ještě více pediatrů a nemocnic ve středočeském kraji, zvýšili jsme povědomí o rané péči mezi odborníky, kteří jsou v intenzivním kontaktu s rodinami dětí, které mají určité omezení. Dalším přínosem bylo to, že došlo k předání informací o rané péči též pediatrům a lékařům, kteří jsou v kontaktu s dětmi se omezeným vývojem. Díky nadačnímu příspěvku byla možnost se setkat s odborníky osobně a vést debatu na propojení zdravotního a sociálního odvětví.

Děkujeme!!!