Společnost pro ranou péči, z. s.                                                                                                                                                

IČ: 67 36 36 10                                                                                    

Adresa sídla společnosti:

Klimentská 2

110 00 Praha 1

 

Tel: 777 235 630

E-mail: centrum@ranapece.cz

Číslo účtu: 126 905 243 /0300

 

Adresa pracoviště – pro klienty:

Křižíkova 46

186 00 Praha 8

Telefon: +420 777 235 630

E-mail: centrum@ranapece.cz

 

Adresa pracoviště – kancelář:

Křižíkova 50

186 00 Praha 8

 

Detašované pracoviště pro Karlovarský kraj

Třeboňská 907/90

360 01 Karlovy Vary

 

Tel: 734 308 720

E-mail: kristyna.velecka@ranapece.cz

Číslo účtu: 126 905 243 /0300

 

Statutární zástupce a členka správní rady:

PhDr. Jitka Barlová, Ph.D., tel. 777 234 036, e-mail: reditelka.praha@ranapece.cz

Vedoucí pobočky:

Mgr. Petra Štaffová, tel. 770146092, e-mail: vedouci.praha@ranapece.cz

 

Kontakt pro zájemce o službu:

  • rodiny dětí se zrakovým postižením z Prahy  a Středočeského kraje: 777 235 630, centrum@ranapece.cz
  • rodiny dětí s tělesným, mentálním postižením nebo autismem z Karlovarského kraje: 734 308 720, kristyna.velecka@ranapece.cz

Pokud nás kontaktujete mailem, uveďte prosím i telefon a my se Vám ozveme.