Kdo jsme

Jsme pobočka Společnosti pro ranou péči zaměřená na rodiny s dítětem se zrakovým nebo zrakovým a kombinovaným postižením.

Komu je služba určena:

Rodinám, které mají bydliště na území hlavního města Prahy a Středočeského kraje

 • Rodinám s dětmi se zrakovým či zrakovým kombinovaným postižením od narození nejvýše do 7 let věku.
 • Rodinám s dětmi s ohroženým vývojem v oblasti zrakového vnímání v důsledku nepříznivého zdravotního stavu od narození nejvýše do 7  let věku.
 • Rodinám, které postižení či ohrožení zraku svého dítěte považují za zásadní pro jeho život.

Nabízenými službami chceme

 • Poskytnout rodičům dostatek podpory a informací, aby si věděli rady s výchovou svého dítěte,
 • společně s rodiči nalézt takovou možnost rozvoje a vzdělávání dítěte, aby bylo co nejvíce schopno žít životem srovnatelným s dětmi v jeho věku.

Službu nejsme schopni poskytnout rodinám

 • Rodinám, které nenaplňují charakter cílové skupiny.
 • Rodinám nekomunikujícím v českém/slovenském jazyce.

Jaké služby poskytujeme

 • Konzultace v rodině, které probíhají v intervalech 1-3 měsíce, podle vašich individuálních potřeb. Poradce přijíždí za vámi do domácnosti. Sami si určujete náplň a témata konzultací.
 • Poradenství v oblasti podpory vývoje dítěte (výchova, volba vhodné stimulace, motivace dítěte, podpora komunikace s dítětem – alternativní komunikační systémy, podpora pohybového vývoje a polohování, používání speciálních pomůcek, úprava prostředí).
 • Informace, podporu a provázení (podpora rodičovských dovedností, znalostí a práv, konzultace ke vztahům v rodině a vztahům sourozeneckým…)
 • Sociální poradenství, pomoc při prosazování práv a zájmů celé rodiny.
 • Zapůjčení a pomoc při výběru vhodných pomůcek a hraček, literatury, DVD apod.
 • Doporučení a zprostředkování kontaktů s dalšími odborníky či službami.
 • Podporu a prostředí pro vzájemné setkávání rodin.

… a mnoho dalšího

Zdarma nabízíme

Terénní služby:

 • Budem pravidelně jezdit k Vám domů na tvz. konzultace v rodině – ty tvoří převážnou část našich služeb
 • Poradkyně rané péče Vás pravidelně bude navštěvovat a poskytovat Vám podporu, poradenství a provázení.
 • Pravidelné konzultace zahrnují zpravidla práci s dítětěm, poradenství v oblasti výchovy a používání speciálních pomůcek, sociální poradenství, podporu formou aktivního naslouchání, vedení rozhovoru a další činnosti, které vychází z Vašich potřeb a cílů.
 • Doprovodíme Vás na jendání u lékařům na úřadech, do předškolního zařízení.
 • Zapůjčíme Vám vhnodné pomůcky a hračky pro vaše dítě.
 • Zprostředkujeme vám kontakty na další odborníky.
 • Můžeme vás zkontaktovat s dalšími rodinami na cházející se v podobné situaci jako vy.

Ambulantní služby:

 • Probíhají zpravidla v našich prostorách.
 • Funkční vyšetření zraku –  jedná se o posouzení aktuální úrovně zrakových funkcí Vašeho dítěte pomocí specializovaných testů a postupů. Díky němu můžeme na míru připravit program pro konkrétní dítě v oblasti stimulace zraku a zrakového tréninku.
 • Ambulantní konzultace zaměřená na stimulaci zraku a zrakový trénink Vašeho dítěte.

Setkávání s rodiči:

Pravidelně 1x měsíčně.

Kurz pro rodiny:

Zahrnuje odborný  program, volnočasové skupinové aktivity a večerní besedy a přednášky s odborníky, sourozenecké skupinky. Program je zdarma.

Rodiče hradí pouze část nákladů na stravu a ubytování.