NADACE

 

Nadace Leontinka podporuje provoz a rozvoj střediska částkou  150 000 Kč

Nadace Leontinka podporuje provoz a rozvoj střediska částkou  300 000 Kč

Nadace Leontinka podporuje poskytování rané péče ukrajinským rodinám částkou  100 000 Kč

 

Nadace Leontinka podporuje provoz a rozvoj spolupráce střediska s neonatologiemi částkou 150 000 Kč

 

 
 
 
 
 
 
Projekt Lépe vidět svět 2022 je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška částkou                                  470 000 Kč
 
Projekt Vybavení zrakové místnosti  2021 je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška částko              48 780 Kč
 
Projekt Vybavení pro ranou péči 2022 je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška částkou                  58 300 Kč
 
Projekt Naše cesta 2022 je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška částkou                                          200 000 Kč
 
 
 

                            

 

                                                           

Projekt “ Pomozte nám učit děti s postižením zraku dívat se“ je podpořen Nadačním fondem Tesco a Nadací rozvoje občanské společnosti z programu Vy rozhodujete, my pomáháme částkou 30.000 Kč

Projekt “ Lepší start do života pro děti s postižením zraku“ je podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti z programu Vy rozhodujete, my pomáháme částkou     90.000 Kč

 

 

                                 

 

 

 

Podpořila náš projekt „Lepší start do života“ částkou 40.000 Kč

 

 

     

 

 

 

 

Podpořila náš projekt „Kvalita na prvním místě“ částkou 100.000 Kč

 

 

 

Podpořila náš projekt „Vzdělání pro ranou péči“ částkou 70.000 Kč, částečně čerpáno v r. 2022.

 

 

 

Podpořila náš projekt „Lépe vidět svět 2022“ částkou 15.000 Kč

 

 

MĚSTA

 

        

 

 

 

 

 

 

Hlavní město Praha  podporuje provoz a rozvoj střediska částkou  600 000 Kč                

Akce celopražského významu pro rok 2022                          132 100 Kč

Hlavní město Praha                                                    389 000 Kč

 

 

Městská část Praha 6 podpořila náš projekt „Raná péče na území MČ Praha 6“ částkou 48.700 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

Městská část Praha 8 podpořila náš projekt  „Raná péče pro Prahu 8“ částkou 48.000 Kč

 

 

KRAJE

 

 

 

 

Středočeský kraj                                    1 187 900 Kč

Podporuje náš projekt „Raná péče až k vám domů 2022“ částkou 599.570 Kč

 

 

FIRMY

Podpořila ranou péči částkou 50 000 Kč.

 

Podpořila ranou péči částkou 40.000 Kč

 

Podpořila ranou péči částkou 17 000 Kč

 

 

Podpořila ranou péči 3 ks rehabilitačních podložek na Vojtovu metodu.

Podpořila ranou péči částkou 7000 Kč.

 

 

Podpořila ranou péči 5 ks interaktivní vzdělávací pomůcky.

 

Grafické práce od pí. Adély Turkové – www.adelinafotografika.com

Video práce od pana Jonáše Karlíka

 

IDIVIDUÁLNÍ DÁRCI

 

Paní Jana Vlachová podpořila ranou péči částkou 100 000 Kč

 

Děkujeme za podporu všem dárcům našeho projektu Podpořte děti s postižením, těžce nemocné nebo s ohroženým vývojem od narození do 7 let (pobočka Praha) na Darujme.cz – https://www.darujme.cz/projekt/1200741

 

DĚKUJEME VŠEM DÁRCŮM ZA PODPORU RANÉ PÉČE PRO RODINY DĚTÍ S POSTIŽENÍM ZRAKU!

 

Dotazy směřujte na fundraiserku: Magdalena Růžková mob: 777 846 990, @: magdalena.ruzkova@ranapece.cz