STÁTNÍ SPRÁVA 

 
Ministerstvo práce a sociálních věcí  

Děkujeme za finanční podporu ve výši 14.278.188 Kč. 

  

Hlavní město Praha 

Děkujeme Hlavnímu městu Praha za finanční podporu Programu podpory registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hlavního města Prahy pro rok 2023 a to ve výši 1.019.000 Kč. 

 

Středočeský kraj 

Děkujeme Středočeskému kraji za podporu projektu „Raná péče až k vám domů 2023“ ze Středočeského Humanitárního Fondu ve výši 600.000 Kč 

 

NADACE 

  

Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Světluška 

 

Světluška 

 

Děkujeme Nadačnímu fondu Českého rozhlasu sbírka Světluška za poskytnutí nadačního příspěvku ve výši: 

20.915 Kč na projekt „Stimulace zraku je klíč 2022“  

58.300 Kč na projekt „Stimulace zraku je klíč 2022“  

384.000 Kč na projekt „Lépe vidět svět“ v hlavním grantovém řízení  

100.000 Kč na projekt „Raná péče až k Vám domů 2023“ (Fond Kaufland)

50.000 Kč na projekt „Raná péče staví mosty“  

 


 

Nadace Leontinka 

 Děkujeme Nadaci Leontinka za poskytnutí nadačního příspěvku ve výši:  

100.000 Kč na projekt „Poskytování rané péče ukrajinským rodinám s dětem“ 

150.000 Kč na projekt „Spolupráce s neonatologiemi“ 

150.000 Kč na projekt „Provoz a rozvoj střediska“ 

300.000 Kč na projekt „Provozní náklady střediska a rozvoj projektu spolupráce s neonatologiemi“ 

15.000 Kč na vybavení místnosti pro vyšetření zraku 

300.000 Kč

 

Nadace rozvoje občanské společnosti a Nadační fond Tesco 

Děkujeme za finanční podporu NROS a Nadačnímu fondu Tesco ve 12. kole grantového programu Vy rozhodujete, my pomáháme a to částkou 90.000 Kč na projekt „Učíme děti s postižením zraku dívat se na svět“. 

   

Nadace ČEZ 

 Děkujeme Nadaci ČEZ za finanční podporu projektu s názvem „Auto pro ranou péči – pomozte nám dojet za dětmi s postižením včas“ a to ve výši 100.000 Kč. 

Nadace O2 

Děkujeme Nadaci O2 za podporu projektu „Vzdělání pro ranou péči“ v rámci interního grantu Ruku na srdce pro neziskovou organizaci a to ve výši 70.000 Kč (pro rok 2023) a ve výši 62.377 Kč (přesah do roku 2024). 

Nadační fond Tesco a NROS

Děkujeme Nadačnímu fondu Tesco a NROS za podporu projektu „Učíme děti s postižením zraku dívat se na svět“ a to ve výši 2 x 45 000 Kč, celkem tedy 90 000 Kč.

 

 

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové 

 

Děkujeme Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové za podporu úhrady nákladů na tlumočení ve výši 30.000 Kč na Konferenci rané péče Eurlyaid.  

 

Konto Bariéry  

Děkujeme sbírce Konto Bariéry – Nadace Charty 77 za částku 50.000 Kč, která byla využita na nákup osobního automobilu pro pracoviště Praha. 

Abakus 

Děkujeme nadačnímu fondu Abakus za finanční podporu Konference rané péče Eurlyaid ve výši 130.500 Kč. 

 

MĚSTA 

Černošice 

Děkujeme městu Černošice za finanční podporu rané péče a to ve výši 18.400 Kč. 

 

MĚSTSKÉ OBVODY 

Praha 6 

Děkujeme MČ Prahy 6 za podporu projektu „Raná péče na území MČ Prahy 6“ a to ve výši 63.310 Kč. 

 

Praha 1 

Děkujeme MČ Prahy 1 za finanční podporu projektu „Raná péče Praha 1“ ve výši 20.000 Kč a to na osobní a provozní náklady. 

 

Obce: 

 

 FIRMY 

 

Alensa 

Děkujeme firmě Alensa a paní Daně Morávkové za podporu projektu „Lepší start do života“ ve výši 15.000 Kč. 

 

ASB group 

Děkujeme společnosti ASB group za finanční dar ve výši 3.500 Kč. 

 

Pelmi, spol. s r. o. 

Děkujeme společnosti Pelmi za finanční dar ve výši 30.000 Kč. 

  

POKLADNIČKY 

Děkujeme prodejnám a provozovnám za možnost umístit zde pokladničky, do kterých přispívají jejich zákazníci: 

Papírnictví KREATIV    7005 Kč 

Kavárna Národní 38     1290 Kč 

AS Optic                          3404 Kč 

Sauny Vltava                  2020 Kč

 

Děkujeme organizacím, které si zakoupili charitativní adventní kalendáře:

MŠ Indigo Kids

Audio Partner

MŠ a ZŠ Školy Hlásek

 

 IDIVIDUÁLNÍ DÁRCI

 

Děkujeme za podporu všem dárcům našeho projektu Podpořte děti s postižením, těžce nemocné nebo s ohroženým vývojem od narození do 7 let (pobočka Praha) na Darujme.cz – https://www.darujme.cz/projekt/1200741

 

DĚKUJEME VŠEM DÁRCŮM ZA PODPORU RANÉ PÉČE PRO RODINY DĚTÍ S POSTIŽENÍM ZRAKU!

 

Dotazy směřujte na fundraiserku: Magdalena Růžková mob: 777 846 990,

@: magdalena.ruzkova@ranapece.cz