Společně dojdeme dál

Cílem projektu je hlubší výměna  zkušeností  zahraničních partnerů prostřednictvím výměnných stáží a lektorováním zkušených odborníků. Přednášky a workshopy budou určené také rodičům dotčených rodin. Zájem bude soustředěn především na  hodnocení psychomotorického vývoje a metody práce s dítětem s postižením.  Bude se týkat dětí se zrakovým, tělesným, mentálním postižením a autismem včetně jejich rodin. Projekt je podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti z prostředků The Velux Foundations. Částka věnovaná na projekt je ve výši 576.237,- Kč.

 

NROS VELUXVPD_logo_CMYK

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadace rozvoje občanské společnosti podpořila také náš individuální projekt

z prostředků sbírkového projektu Pomozte dětem částkou 26.080,- Kč a částkou 49.640,- Kč