Někdy se miminko narodí dřív, než jste čekali. A taky dřív, než se stačilo pořádně vyvinout.

„Díky současné úrovni porodnické a neonatologické péče lze s úspěchem zachránit děti narozené už v období 22.-23. týdne těhotenství. Pojem zachránit s úspěchem vnímáme tak, že jde nejen o záchranu života, ale především další vývoj dítěte bez trvalých následků. Je však třeba zdůraznit, že u těchto novorozenců je právě riziko trvalých následků stále nezanedbatelné,“ říká MUDr. Milan Hanzl, Ph. D., primář neonatologického oddělení a perinatologického centra intenzivní péče Nemocnice České Budějovice.

 991811

Musí se vaše miminko potýkat s obtížným životním startem? Potřebujete odborníka, který vás vyslechne, podpoří a poskytne vám informace?

Raná péče je tu pro vás v nečekané situaci.

Nedonošené miminko je nutné podporovat v jeho vývoji.

991828

Umíme vám pomoci

 

  • Mezi zdravotními komplikacemi nedonošených dětí se objevují smyslové obtíže, což se týká zejména zrakového vnímání. „U dětí je vždy naděje na zlepšení,“ připomíná oftalmolog MUDr. Milan Odehnal.

V prvních měsících života se dítě učí poznávat svět a právě zrak se v této době stává jeho hlavním pomocníkem. Schopnost vidět (vnímat zrakem) je výsledkem učení a praxe. Po narození se děti postupně učí vidět, podobně jako se učí mluvit nebo chodit.  Pokud nemá dítě dostatek zrakových podnětů a zkušeností, pak nezíská potřebné informace o okolním světě, nemůže se učit nápodobou, netvoří si zrakové představy a je omezeno v sociálním kontaktu.  Umíme vašemu děťátku pomoci metodou stimulace zraku.

miminko s IQ kostkou

  • Jak miminko vidí

 Miminko se nerodí s plně vyvinutým zrakem, vývoj vidění pokračuje až do šesti let věku. Hned po porodu se u něj začíná objevovat světlocit neboli schopnost vnímat zrakem rozdíl mezi světlem a tmou. Dítě obrací hlavu za zdrojem světla, upoutá ho třeba zářivka či okno. Nejprve se dívá převážně periferně (do stran) a teprve asi od druhého týdne i centrálně (před sebe). Fixovat (zaměřit pohledem) lidský obličej dokáže jen velmi krátce a pohyb vnímá spíše ve vodorovné rovině (ze strany na stranu).

 1191004

Kolem jednoho měsíce dokáže fixovat předměty střídavě vždy jedním okem, okolo dvou měsíců věku již umí fixovat oběma očima, navazuje oční kontakt a projevuje zájem o pohyby rtů člověka, který k němu mluví. Sleduje hračky zavěšené nad postýlkou a vnímá pohyb i ve svislé rovině. Ve třech měsících již intenzivně reaguje na pohyb, začíná pozorovat pohyb vlastních rukou. Prodlužuje se vzdálenost, na kterou vidí, zlepšuje se ostrost vidění.

 1191035

V půl roce již dítě využívá zorné pole v celém rozsahu a to, co vidí každým okem zvlášť, spojuje v jeden vnímaný obraz. Do jednoho roku se zrakem bezpečně orientuje v domácím prostředí, poznává známé osoby a dívá se z okna. Kolem tří let věku se upevní schopnost vidět oběma očima a vývoj ostrosti vidění je téměř u konce. Definitivně je ukončen v pěti až šesti letech.

  • I rodiče potřebují podporu – Sociální služba raná péče není jen pomoc pro Vaše dítě, ale pro celou rodinu. Rodiče získají informace a odborné poradenství, které jim zajistí jistotu a podporu v péči o dítě.

 

dav