Konference Setkání na Vysočině se konala pod záštitou České společnosti paliativní medicíny a v letošním roce proběhla, vzhledem k aktuálním omezením, online formou. Zaměřena byla na to, jak pandemie ovlivnila poskytování dětské paliativní péče, a také na sebepéči, která je nyní důležitější než kdy dříve. Svůj příspěvek v rámci online konference přednesla i vedoucí naší pražské pobočky Petra Mertlová a týkal se specifik poskytování služby formou online a jak se forma spolupráce s rodinou musela změnit, a to jak na straně poradkyň rané péče, tak na straně samotných rodin. Poradkyně rané péče postupně připravovaly pro online konzultace ilustrační videa pro klientské rodiny a na druhou stranu, rodiče natáčeli pokroky svých dětí a tyto zasílali své poradkyni. Před konzultací online bylo nutné tato videa analyzovat a poté poskytnout rodičům konzultaci tak, aby využili nejvhodnějších metod podpory svého dítěte.

Na zmíněné video a na ukázku online konzultace se můžete podívat na níže uvedeném odkazu, příspěvek Petry Mertlové začíná v čase cca 2:32:00.