Společnost pro ranou péči, z. s., je nestátní organizace, jejímž účelem je prosazovat a hájit soustavu služeb a programů poskytovaných ohroženým dětem, dětem se zdravotním postižením a jejich rodinám s cílem eliminovat nebo zmírnit důsledky postižení a poskytnout rodině, dítěti i společnosti předpoklady sociálního začlenění, a to se zřetelem na včasnou diagnostiku a následnou péči.

Prostřednictvím svých poboček poskytuje zejména odborné služby rané péče, podporu a pomoc rodinám, ve kterých se narodilo dítě se zrakovým nebo i s kombinovaným či jiným postižením. 

 

Adresa:

Společnost pro ranou péči, z. s. 

Klimentská 2

110 00 Praha 1

Česká republika 

 

Telefon: +420 224 826 858

Fax: +420 224 817 407 

E-mail: centrum@ranapece.cz

 

Bankovní účet veden u ČSOB, a. s.

Číslo účtu: 126 905 243/0300

IČO: 67363610

 

Statutární orgán – správní rada spolku:

Mgr. Pavla Matyášová

Mgr. Karla Němcová

Bc. Vladimíra Salvetová

PhDr. Jitka Barlová

Mgr. Jana Tušlová

 

Způsob jednání:

Jménem správní rady spolku jedná navenek každý její člen samostatně. V případě písemných úkonů připojí ke svému jménu a příjmení doplněk „člen správní rady Společnosti pro ranou péči, z. s.“.

 

Společnost pro ranou péči, z. s., L 8491 vedená u Městského soudu v Praze