Společnost pro ranou péči spolupracuje s řadou odborníků a specializovaných pracovišť v jednotlivých krajích, ať už se jedná o Českou neonatologickou společnost, perinatologická centra, novorozenecká oddělení nemocnic, nebo oftalmologická, neurologická a pedagogická centra, školy, školy apod. Je také členem spolku Jednota pro deinstitucionalizaci.

Vedle toho spolupracuje rovněž s ostatními poskytovali služby rané péče na území České republiky. Jedná se nejen spolupráci směřující k podpoře konkrétních dětí a jejich rodin, ale zaměřenou rovněž na nastavení a ukotvení systému péče o děti, jejichž vývoj či budoucnost jsou z různých důvodů ohroženy, na celostátní úrovni i v rámci jednotlivých krajů. Společnost pro ranou péči je také organizátorem významné osvětové kampaně Týden rané péče, během níž poskytovatelé rané péče z celé České republiky spojují své síly, a informují širokou veřejnost o tom, čemu čelí rodiny vychovávající dítě s postižením, a jak jim v jejich náročné situaci pomáhá raná péče.