Ani náročná situace spojená s pandemií covid-19 nenarušila kontinuitu podpory rodin vychovávajících dítě s postižením v raném věku. Nadále jsme dojížděli do rodin, a když bylo potřeba, spojili jsme se s rodinami aspoň na dálku. Bylo třeba jednat akčně a kreativně, více než kdy jindy mnohými způsoby reagovat na potřeby rodin. 

Velký dík a ocenění patří všem pracovníkům, kteří se podíleli na zvládnutí těžkého období. Díky jejich nasazení, osobnímu a profesionálnímu přístupu byla služba zajištěna v potřebné kvalitě a v roce 2020 se podařilo podporu poskytnout 820 rodinám a realizovali jsem celkem 12 539 konzultací v rodinách. Obrátilo se na nás 227 nových zájemců o službu.

Poradkyně reagovaly na potřeby rodin, často byly ještě v intenzivnějším kontaktu s rodinami a podporovaly je ve zvládnutí náročného období poradenstvím, psychickou podporou a někdy také materiální pomocí – roušky, potraviny z Potravinové banky, zajištění podpory nadací a podobně. Služba nebyla v době pandemie přerušena, vše se dařilo zvládnout díky komunikaci, sdílení a spolupráci pracovníků Společnosti pro ranou péči na různých pozicích. Hodně jsme se toho naučili a dále posunuli, máme odvahu čelit různým výzvám. Zároveň jsme si ověřili, jak je osobní kontakt a konzultace v prostředí rodiny důležitým parametrem služby a pro její kvalitu je nejpodstatnější.